หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4012สป.กทถึงสถานีกท060024/9/2560 
4022สป.กท1ถึงสถานีกท060024/9/2560 
4004384ถึงสถานีกท074524/9/2560 
4105372ถึงสถานีกท081524/9/2560 
4110302ถึงสถานีกท081524/9/2560 
4018342ถึงสถานีกท084024/9/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน.
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
1129THNอุบัติเหตุซ่อมประจำวันd2  1/1/2554กำลังซ่อมที่ วอศ
1130THNบางส่วนซ่อมประจำวันd2  1/1/2554กำลังซ่อมที่ วอศ
1135NKFหนักอุบัติเหตุซ่อมประจำวันd2  1/1/2554กำลังซ่อมที่ วอศ
1140THNอุบัติเหตุซ่อมประจำวันd2  1/1/2554กำลังซ่อมที่ วอศ
1144THNบางส่วนซ่อมประจำวันd2  1/1/2554กำลังซ่อมที่ วอศ
1219NKFอุบัติเหตุซ่อมประจำวันd2  1/1/2554กำลังซ่อมที่ วอศ
1229NKFอุบัติเหตุซ่อมประจำวันd2  1/1/2554กำลังซ่อมที่ วอศ
1254NKFอุบัติเหตุซ่อมประจำวันd2  1/1/2554กำลังซ่อมที่ วอศ