ตารางรถจักรช่อมประจำวัน.
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4521วาระAซ่อมประจำวันชพ000017/11/2560วาระ 23 ทุกรายการ.TMครบ.