ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4037สปซ่อมประจำวัน 23596/1/2561วท
4512789ซ่อมประจำวัน 23596/1/2561หาสาเหตุรถจักรไม่มีกำลัง