ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
40301303ซ่อมประจำวันปพ.07008/4/2560ทำวาระประจำเที่ยว
4120สำรองซ่อมประจำวันปพ.07008/4/2560ทำวาระประจำเที่ยว
45159ซ่อมประจำวันปพ08008/4/2560eng 2น้ำร้อนไฟไม่ลงTM ใช้ดีเซล 4120 ทำการแทนที่ ปพ.
1101408ซ่อมประจำวันปพ20408/4/2560ทำวาระประจำเที่ยว
1111408ซ่อมประจำวันปพ.20408/4/2560ทำวาระประจำเที่ยว
1130408ซ่อมประจำวันปพ20408/4/2560ทำวาระประจำเที่ยว