ตารางรถจักรช่อมประจำวัน.
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
540ลป./540/M/61/244ซ่อมประจำวันลป.070014/12/2560ตรวจวาระประจำเที่ยว/ปกติ
4105ลป./4105/M/61/245ซ่อมประจำวันลป.071014/12/2560ตรวจสอบวาระประจำเที่ยว/ปกติ/เปลี่ยนแถบบันทึกความเร็ว