ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4230ซ่อมซ่อมประจำวันหใ000016/1/2561ป.tm 2,4/
4411ซ่อมซ่อมประจำวันหใ000016/1/2561แก้ไข ชพ.รั่วท่อเข้าหัวฉีดสูบ 10/
4529ซ่อมซ่อมประจำวันหใ000016/1/2561ต่อวาระ C3/-ทุกรายการ/ลองเครื่อง/