ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4007ซ่อมซ่อมประจำวันหใ000022/9/2560วาระ A8/co ทุกรายการ/
4033ซ่อมซ่อมประจำวันหใ000022/9/2560ป.water pump 2/
4118ซ่อมซ่อมประจำวันหใ000022/9/2560หาสาเหตุ Ground power+ต.tm1-6+cut tm 2 flash/
4203ซ่อมซ่อมประจำวันหใ000022/9/2560รอของ ป.tm blower 1/