ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4007ซ่อมซ่อมประจำวันหใ000017/11/2560ต่อวาระ D1/- ทุกรายการ/
4128ซ่อมซ่อมประจำวันหใ000017/11/2560ย้ำขั้วสายเข้า SP cab 1,2/ป.cup seal L5/
4129ซ่อมซ่อมประจำวันหใ000017/11/2560ป.cock+ท่อลม bp cab 2 ชค.(ชนโค)
4139ซ่อมซ่อมประจำวันหใ000017/11/2560แก้ไขหวีด cab 1 ไม่ดัง+ป.ประเก็นใหม่/
4532ซ่อมซ่อมประจำวันหใ000017/11/2560ต.พัดลม RFM 2/