ตารางรถจักรช่อมประจำวัน.
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4517ซ่อมประจำวันซ่อมประจำวันอน183528/2/2558ข 427 เติมหล่อลื่นเครื่องละ 50 ลิตรพร้อมตรวจจุดรั่วไหล
4528ซ่อมประจำวันซ่อมประจำวันอน204928/2/2558ข 141Eng2 อากาศแทรกระบบเชื้้อเพลิงสตาร์ทหมุนไม่จุดระเบิดไล่อากาศใหม่