หมายเลขรถกรฟ.วันที่ตรวจวันที่ตัดวันที่เข้าซ่อมประเภทวาระหน่วยซ่อมรายละเอียด
บชส1018รง.รส./005/6/6022/9/256025/5/256022/9/2560วาระหนักสรง.รส. ตัดเปลี่ยนโครงประธานด้านข้าง
บชส1036รส./001/9/6022/9/25604/9/256022/9/2560วาระปานกลางสรง.รส. รอส่งให้บริษัทฯผู้รับจ้างซ่อม
บชส1242รส/005/4/6022/9/256016/5/256022/9/2560วาระหนักสรง.รส. ตัดเปลี่ยนโครงประธานด้านข้างจุดยกแคร่2
บชส1157รส./014/6/5922/9/256030/6/255922/9/2560วาระหนักสรง.รส. ประกอบสุขภัณฑ์
บสส1003รส/004/6/6022/9/256026/4/256022/9/2560วาระหนักสรง.รส. รอลอกสีตัดปะผุ
บนท1026รง.รส./002/5/6022/9/25605/6/256022/9/2560วาระหนักสรง.รส. กำลังทำสีภายใน ภายนอก
บชส1206รง.รส./002/7/6022/9/256015/7/256022/9/2560วาระหนักสรง.รส. รอส่งให้บริษัทฯผู้รับจ้างซ่อม
บชส1063รส./001/5/6022/9/25604/5/256022/9/2560วาระหนักสรง.รส. รอทำสี
บชส1267รส./004/5/6022/9/256017/5/256022/9/2560วาระหนักสรง.รส. ซ่อมแคร่-เปลี่ยนอุปกรณ์แคร่ช่วงล่าง
บชส1265รง.รส./002/8/6022/9/256026/8/256022/9/2560วาระ 4 เดือนสรง.รส. รอเข้าซ่อมวาระ 4 เดือน
บชส1213รส./010/7/5922/9/256015/7/255922/9/2560วาระหนักสรง.รส. รอทำสี
บนท1051รง.รส./003/5/6022/9/25605/6/256022/9/2560วาระหนักสรง.รส. บริษัท ทำสีภายนอก
บชส1180รส./019/8/5922/9/256018/8/255922/9/2560วาระหนักสรง.รส. กำลังทำสีภายใน ภายนอก
บชส1121รง.รส./001/7/6022/9/25607/7/256022/9/2560วาระหนักสรง.รส. รอส่งให้บริษัทฯผู้รับจ้างซ่อม
บชส1158รส./002/8/5922/9/25601/8/255922/9/2560วาระหนักสรง.รส. รอส่งบริษัททำสี
บชส1066รง.รส./003/3/6022/9/25608/3/256022/9/2560วาระหนักสรง.รส. ตัดเปลี่ยนเสาฝาข้าง
บชส1055รง.รส./004/3/6022/9/256018/3/256022/9/2560วาระหนักสรง.รส. ตัดเปลี่ยนHead Stock
บชส1226ธบ/17/9/6021/9/256021/9/256021/9/2560นอกวาระสรพ.ธบ. 
บชส1269ธบ/10/9/6011/9/256011/9/256011/9/2560วาระ 4 เดือนสรพ.ธบ.วาระ 4 เดือน
บชส0466ธบ/9/9/609/9/25609/9/25609/9/2560วาระ 4 เดือนสรพ.ธบ.วาระ 4 เดือน
บชส0251ชพ/008/8/603/9/25609/8/25603/9/2560วาระปานกลางสรพ.ชพ. ประกอบแคร่กับตัวรถ/ป.KE1-606137/ป.ท่อลมอัดต่อขบวน 1 ชุด ด้านหน้า/ป.แท่ง 16 แท่ง/ทดลองระบบห้ามล้อ/ใส่สายพาน DY /ป.สลักเกลียวทองเหลือง 24 ตัว/ทาสีหน้าอุด
บชส0176ชพ/011/8/603/9/256018/8/25603/9/2560วาระปานกลางสรพ.ชพ. ขัดลอกสีฝาข้าง-หน้าอุด-หลังคา
บชส0181ชพ/010/8/603/9/256011/8/25603/9/2560วาระปานกลางสรพ.ชพ. ทาสีภายใน-กรอบหน้าต่าง-กระจก-หัวชาน
บชส0292ชพ/016/5/6031/8/256022/5/256031/8/2560วาระปานกลางสรพ.ชพ. ซ่อมหน้าต่างห้องน้ำ-เก็บงานสีภายใน-ทาสีผ้าใบกูป
บสส1011มส/15/9/5921/8/256012/9/255921/8/2560วาระหนักมส วาระหนัก
บกข1017มส/21/6/6021/8/25609/6/256021/8/2560วาระหนักมส วาระหนัก
บชส0434มส/12/7/6021/8/25608/7/256021/8/2560วาระหนักมส วาระหนัก
บชส1073มส/22/6/6021/8/25602/6/256021/8/2560วาระหนักมส วาระหนัก
บชท0073มส/11/7/6010/8/256021/7/256010/8/2560วาระหนักมส วาระหนัก
บชท0063มส/10/7/6010/8/256021/7/256010/8/2560วาระหนักมส วาระหนัก
บชส1100มส/11/5/6010/8/256017/5/256010/8/2560วาระหนักมส วาระหนัก
บชส0440มส/01/8/6010/8/25603/8/256010/8/2560วาระหนักมส วาระหนัก
บชส1136มส/20/6/608/8/256010/6/25608/8/2560วาระหนักมส วาระหนัก
บชส1349มส/11/2/608/8/25607/2/25608/8/2560วาระหนักมส วาระหนัก
บนอป1004มส/06/7/608/8/256029/7/25608/8/2560นอกวาระมส เบาะเตียงบนและล่างชำรุดทั้งคัน,กระจกเงาห้องนอน 2 บาน,ฝาครอบเสาประตูเลื่อน 1 ชุด
บนทป1078มส/08/7/604/8/25608/7/25604/8/2560วาระหนักมส วาระหนัก
บชส0174ชพ/008/5/602/8/25609/5/25602/8/2560วาระปานกลางสรพ.ชพ. เก็บงานสี/ขัดกระจก
บชส1064มส/17/6/601/8/25609/6/25601/8/2560วาระหนักมส วาระหนัก
บชส0177มส/06/4/601/8/256012/4/25601/8/2560วาระหนักมส วาระหนัก
บชส1061มส/18/6/601/8/25609/6/25601/8/2560วาระหนักมส วาระหนัก
บชส1096มส/19/6/601/8/25609/6/25601/8/2560วาระหนักมส วาระหนัก
บนท1073มส/04/4/6027/7/256021/4/256027/7/2560วาระหนักมส วาระหนัก
บนท1002ธบ/24/7/6024/7/256021/7/256024/7/2560วาระปานกลางสรพ.ธบ.วาระปานกลาง
บนทป1348กท/01/7/6024/7/256024/7/256024/7/2560อุบัติเหตุสบด.กท.อุบัติเหตุ
บสส1002มส/04/7/6019/7/256015/7/255919/7/2560อุบัติเหตุมส อุบัติเหตุ
บนอป1021มส/10/5/6017/7/256017/5/256017/7/2560อุบัติเหตุมส อุบัติเหตุ
บนทป1053มส/02/7/6017/7/25608/7/256017/7/2560วาระหนักมส วาระหนัก
บชส1310มส/08/2/606/7/256017/2/25606/7/2560วาระหนักมส วาระหนัก
บชท0075มส/14/6/606/7/256030/6/25606/7/2560วาระหนักมส วาระหนัก
บชส1201มส/10/2/606/7/256017/2/25606/7/2560วาระหนักมส วาระหนัก
บนทป1378กท/01/4/601/7/25609/4/25601/7/2560อุบัติเหตุสบด.กท.อุบัติเหตุ
บนทป1354กท/01/5/601/7/25601/5/25601/7/2560อุบัติเหตุสบด.กท.อุบัติเหตุ
บนทป1347กท/09/5/601/7/256016/5/25601/7/2560อุบัติเหตุสบด.กท.อุบัติเหตุ
บนทป1308กท/06/5/601/7/256016/5/25601/7/2560อุบัติเหตุสบด.กท.อุบัติเหตุ
บนทป1346กท/08/5/601/7/256016/5/25601/7/2560อุบัติเหตุสบด.กท.อุบัติเหตุ
บนทป1309กท/07/5/601/7/256016/5/25601/7/2560อุบัติเหตุสบด.กท.อุบัติเหตุ
บนทป1307กท/05/5/601/7/256016/5/25601/7/2560อุบัติเหตุสบด.กท.อุบัติเหตุ
บชส0452ชพ/014/2/5930/6/256014/2/255930/6/2560วาระหนักสรพ.ชพ. ซ่อมส่วนบน-ใส่คิ้วบานเกล็ด/ซ่อมดัดโครงกูป-ป.ผ้าใบกูป ด้านหลัง
บชทป0204มส/09/2/6026/6/256025/2/256026/6/2560วาระหนักมส วาระหนัก
บนทป1126มส/08/5/6022/6/25605/5/256022/6/2560วาระหนักมส วาระหนัก
บพห0056มส/14/9/5921/6/25603/9/255921/6/2560นอกวาระมส ฝาหน้าอุดในผุ,โครงกูบชำรุด
บพห0060มส/13/3/6020/6/256018/3/256020/6/2560นอกวาระมส รังเครื่องพ่วงชำรุด,เครื่องพ่วงชำรุด,บังใบฝาในสูญหาย
บนท1017มส/10/3/6020/6/256029/3/256020/6/2560นอกวาระมส ถังน้ำบนเพดานรั่ว
บชท1001มส/06/5/6020/6/256017/5/256020/6/2560นอกวาระมส ถังน้ำใต้ท้องรั่ว
บชส0182ศล./004/5/6020/6/25608/5/256020/6/2560วาระปานกลาง วาระปานกลาง
บนทป1132มส/03/4/609/6/256021/4/25609/6/2560วาระหนักมส วาระหนัก
บนทป1081มส/03/5/609/6/256017/5/25609/6/2560นอกวาระมส สำนักยึดAnchor Rod ชำรุด,ลมรั่วที่ระดับถังน้ำประธาน,ล้อ 1,2 ชำรุด
บชท0093รง.รส./007/10/592/6/256018/10/25592/6/2560วาระปานกลางสรง.รส. วาระปานกลาง
บชส1169รง.รส./001/3/602/6/25603/3/25602/6/2560วาระหนักสรง.รส. วาระหนัก
บชส1353รง.รส./001/11/6031/5/256011/1/256031/5/2560วาระหนักสรง.รส. ส่งมอบใช้การ
บชส1363รง.รส/004/4/5931/5/256025/4/255931/5/2560วาระหนักสรง.รส. ส่งใช้การ
บชส1088รง.รส./004/11/5931/5/256030/11/255931/5/2560วาระหนักสรง.รส. ส่งมอบใช้การ
บนอป0101มส/02/5/6019/5/25605/5/256019/5/2560อุบัติเหตุมส อุบัติเหตุ
บชท0092มส/06/3/603/5/25602/3/25603/5/2560วาระหนักมส วาระหนัก
บชส0186ชพ/002/2/603/5/256013/2/25603/5/2560วาระปานกลางสรพ.ชพ. ประกอบแคร่กับตัวรถ-ส่วนล่าง/ซ่อมเครื่องพ่วง-ป.ขอพ่วง-สลักปากขอพ่วง-ตัวยก-ตัวเตะ-ดานขัด N หน้าหลัง/ป.รองคอ-รองกรอบหน้า-หลัง
บชส1098มส/01/4/6024/4/256012/4/256024/4/2560วาระหนักมส วาระหนัก
บชส1132ธบ/16/4/6021/4/256021/4/256021/4/2560นอกวาระสรพ.ธบ. 
บชส0310ศล/001/4/6020/4/25603/4/256020/4/2560วาระปานกลางสรจ.อด. 
บชท0068มส/07/3/6019/4/25601/3/256019/4/2560วาระหนักมส วาระหนัก
บชส0237ชพ/006/1/5914/4/256012/1/255914/4/2560วาระหนักสรพ.ชพ. พ่นประทับหมายเลข-ตัวอักษร-เครื่องหมาย-สัญญลักษณ์/เก็บงานสี
บชส0207ชพ/001/2/6012/4/25602/2/256012/4/2560วาระปานกลางสรพ.ชพ. ระบบน้ำ/ทำปะกัมยึดท่อน้ำ
บพห0059มส/07/2/6031/3/25607/2/256031/3/2560วาระหนักมส วาระหนัก
บนอป1011มส/01/3/6021/3/256018/3/256021/3/2560นอกวาระมส พื้นล้อเป็นร่อง,ท่อน้ำระหว่างถังขาด,ระบบส้วมชำรุด,ประตูชำรุด
บชส0477มส/13/1/6015/3/256011/1/256015/3/2560วาระหนักมส วาระหนัก
บสส0037มส/12/1/6015/3/256011/1/256015/3/2560วาระหนักมส วาระหนัก
บชส1212มส/05/2/601/3/256024/2/25601/3/2560นอกวาระมส ปรับปรุงภาพลักษณ์,ติดตั้งอุปกรณ์ภายใน,พ่นสีภายใน-นอก(บ.บลาส&โคทั้งคัน),ลงแคร่แล้ว
บชส1341มส/04/2/6024/2/256022/2/256024/2/2560นอกวาระมส ปรับปรุงภาพลักษณ์,ติดตั้งอุปกรณ์ภายใน,พ่นสีภายใน-นอก(บ.บลาส&โคทั้งคัน),ลงแคร่แล้ว
บชส1173มส/03/2/6024/2/256022/2/256024/2/2560นอกวาระมส ปรับปรุงภาพลักษณ์,ติดตั้งอุปกรณ์ภายใน,พ่นสีภายใน-นอก(บ.บลาส&โคทั้งคัน),ลงแคร่แล้ว
บชส1223มส/02/2/6022/2/256017/2/256022/2/2560นอกวาระมส ปรับปรุงภาพลักษณ์,ติดตั้งอุปกรณ์ภายใน,พ่นสีภายใน-นอก(บ.บลาส&โคทั้งคัน),ลงแคร่แล้ว
บกข0019มส/11/1/6021/2/256019/1/256021/2/2560วาระหนักมส วาระหนัก
บนทป1006กท3/19/5/5015/2/25604/5/255015/2/2560วาระหนักมส อุบัติเหตุ
บชส1291ธบ/7/2/609/2/25609/2/25609/2/2560วาระ 4 เดือนสรพ.ธบ.วาระ 4 เดือน
บชส1084กท2/131/4/5931/1/256027/4/255931/1/2560นอกวาระมส ปรับปรุงภาพลักษณ์,ขัดสีฝาข้าง,โป้วเลี่ยว,รื้ออุปกรณ์ภายใน,(บ.บลาส&โคทั้งคัน)
บชส1196มส/09/1/6031/1/256021/1/256031/1/2560นอกวาระมส ปรับปรุงภาพลักษณ์,ขัดสีฝาข้าง,โป้วเลี่ยว,รื้ออุปกรณ์ภายใน,(บ.บลาส&โคทั้งคัน)
บชส0223มส/05/1/6030/1/256011/1/256030/1/2560วาระหนักมส วาระหนัก
บกข1005มส/01/3/5930/1/256031/3/255930/1/2560วาระหนักมส วาระหนัก
บชส0618มส/03/12/5924/1/256016/12/255924/1/2560นอกวาระมส โครงเก้าอี้ชำรุด,หน้าต่างชำรุด
บกข1022มส/12/9/5924/1/25603/9/255924/1/2560นอกวาระมส สาแหรกถังน้ำผุ,ท่อระหว่างถังผุ,ประตูชำรุด
บชส1010มส/03/1/6023/1/256019/1/256023/1/2560นอกวาระมส ปรับปรุงภาพลักษณ์,ขัดสีฝาข้าง,รื้ออุปกรณ์ภายใน,(บ.บลาส&โคทั้งคัน),ล้อบาง
บชส1171มส/04/1/6023/1/256019/1/256023/1/2560นอกวาระมส ปรับปรุงภาพลักษณ์,ขัดสีฝาข้าง,รื้ออุปกรณ์ภายใน,(บ.บลาส&โคทั้งคัน),ล้อบาง
บชส1003มส/07/8/5913/1/256024/10/255913/1/2560นอกวาระมส พื้นล้อเป็นแผล
บชส1192มส/12/11/595/1/25609/11/25595/1/2560วาระหนักมส วาระหนัก
บจพป0131มส/10/9/5927/12/255914/9/255927/12/2559วาระหนักมส วาระหนัก
บจพป0111มส/08/9/5927/12/255914/9/255927/12/2559วาระหนักมส วาระหนัก
บชทป0203มส/06/8/5927/12/255918/8/255927/12/2559วาระหนักมส วาระหนัก
บสส0040มส/11/11/5919/12/255926/11/255919/12/2559วาระหนักมส วาระหนัก
บกข1031มส/08/11/5919/12/25599/11/255919/12/2559วาระหนักมส วาระหนัก
บกข0016มส/10/11/5919/12/25599/11/255919/12/2559วาระหนักมส วาระหนัก
บสส1005มส/02/8/597/12/255924/8/25597/12/2559นอกวาระมส พู่เล่เพลาล้อหลวม
บนทป1016กท1/135/5/5917/11/255920/5/255917/11/2559นอกวาระมส เพลาล้อที่ 2 หลวม,ติดตั้งกล้อง CCTV
บชส0491รง.ทส./21/10/5915/11/255925/10/255915/11/2559วาระหนักสรง.ทส.ตัดต่อโครงเสาข้าง,ปะฝาข้าง
บชส0172รง.ทส./20/10/5915/11/255925/10/255915/11/2559วาระหนักสรง.ทส.ตัดเปลี่ยนโครงประธานด้านข้าง,ตัดต่อโคนเสาข้าง,ซ่อมประตูชาน
บพห0052รง.ทส./16/9/5915/11/255916/9/255915/11/2559วาระหนักสรง.ทส.ทาสีฝาข้าง,ทาสีภายใน,ซ่อมระบบไฟฟ้า
บชส0432รง.ทส./58/12/5815/11/255928/12/255815/11/2559วาระหนักสรง.ทส.รอล้อ,รอOil Demper
บชส0462รง.ทส./18/9/5915/11/255929/9/255915/11/2559วาระหนักสรง.ทส.โป๊วเลี๊ยว,ทาสีภายใน
บชส0272รง.ทส./54/12/5815/11/255928/12/255815/11/2559วาระหนักสรง.ทส.รอล้อ,รอOil Demper
บชส0180รง.ทส./15/8/5915/11/255927/8/255915/11/2559วาระหนักสรง.ทส.รอล้อ,รอOil Demper
บชส0271รง.ทส./53/12/5815/11/255927/12/255815/11/2559วาระหนักสรง.ทส.ซ่อมระบบไฟฟ้า,รอล้อ
บชส0194รง.ทส./22/11/5915/11/255911/11/255915/11/2559วาระหนักสรง.ทส.ล้างแคร่
บชส0193รง.ทส./46/12/5815/11/255928/12/255815/11/2559วาระหนักสรง.ทส.รอล้อ,รอOil Demper
บนทป0204กท2/18/10/5913/11/25594/10/255913/11/2559วาระ 4 เดือนสปอ.กท.ปรับอากาศชำรุด
บนทป1123กท1/57/11/5911/11/25599/11/255911/11/2559วาระ 4 เดือนสปอ.กท.เครื่องยนต์ชำรุด
บนทป1051กท1/53/11/5911/11/25598/11/255911/11/2559นอกวาระสบด.กท.หลังคารั่ว
บชส1046กท/6/11/5911/11/25595/11/255911/11/2559วาระ 4 เดือนสบด.กท.ส่งกลึงล้อที่ สบค.บซ.
บชส1019กท1/56/11/5910/11/25599/11/255910/11/2559นอกวาระสฟร.กท.ป.พัดลม UEI12" 2 เครื่อง, ป.ถ่านพัดลมUEI 2 ก้อน, ป.หลอดFlu18w 3 หลอด, ป.TR18w 2 ตัว, ป.Magnetic Contactor 1 ชุด
บชส1080กท2/102/10/599/11/255921/10/25599/11/2559วาระ 4 เดือนสบด.กท.ส่งกลึงล้อที่ สบค.บซ.
บชส1107รง.รส./003/10/5921/10/255918/10/255921/10/2559วาระ 4 เดือนสรง.รส. ซ่อมวาระ 4 เดือน
บชส1147รง.รส./002/10/5921/10/255910/10/255921/10/2559วาระปานกลางสรง.รส. ทำสีภายนอก-ทำสีปรับภาพลักษณ์
บชส0291รส./016/8/5921/10/255915/8/255921/10/2559วาระหนักสรง.รส. ทำสีภายนอก - ภายใน
บชส0329รส./013/8/5921/10/255911/8/255921/10/2559วาระปานกลางสรง.รส. ถอดรื้ออุปกรณ์ภายใน
บชท0097กท/31/10/5921/10/255920/10/255921/10/2559นอกวาระสบด.กท.ส่งกลึงล้อที่ สบค.บซ.
บชทป0104รส./010/11/5721/10/255912/11/255721/10/2559วาระหนักสรง.รส. รอส่งให้ผรม.ผู้รับจ้างซ่อม
บชส1074รส./007/6/5921/10/255920/6/255921/10/2559วาระหนักสรง.รส. ตัดเปลี่ยนโครงประธานคู่กลาง
บชส1348รง.รส./002/9/5921/10/25596/9/255921/10/2559วาระหนักสรง.รส. ประกอบภายใน,ทำสีภายนอก-ภายใน
บชส1148รส./024/3/5921/10/255926/3/255921/10/2559วาระหนักสรง.รส. รอเปลี่ยนล้อ (ฝาแบน)
บนทป0113รส./003/11/5621/10/25599/11/255621/10/2559วาระหนักสรง.รส. รอส่งให้ผรม.ผู้รับจ้างซ่อม
บชส1103รส./023/3/5921/10/255926/3/255921/10/2559วาระหนักสรง.รส. ลอกสีตัดปะผุ (ซ่อมแคร่แล้ว)
บชส1062รส./010/5/5921/10/255927/5/255921/10/2559วาระหนักสรง.รส. ซ่อมแคร่-เปลี่ยนอุปกรณ์แคร่
บนทป0120รส./006/11/5621/10/25599/11/255621/10/2559วาระหนักสรง.รส. รอส่งให้ผรม.ผู้รับจ้างซ่อม
บนทป1116กท6/2/8/593/10/255920/8/25593/10/2559วาระหนักมส วาระหนัก
บจพป0311มส/02/9/593/10/255930/9/25593/10/2559นอกวาระมส ซ่อมอุปกรณ์ส่วนล่าง,อุปกรณ์ส่วนบน,อุปกรณ์ไฟฟ้า
บจพป0331มส/04/9/593/10/255930/9/25593/10/2559นอกวาระมส ซ่อมอุปกรณ์ส่วนล่าง,อุปกรณ์ส่วนบน,อุปกรณ์ไฟฟ้า
บชส1315รส./018/8/5929/9/255918/8/255929/9/2559นอกวาระสรง.รส. ปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องสุขา
บชส1285รส./010/4/5929/9/255923/4/255929/9/2559วาระหนักสรง.รส. รออุปกรณ์ห้องน้ำ
บชส1343รส./012/6/5929/9/255926/6/255929/9/2559วาระหนักสรง.รส. ตรวจซ่อมระบบไฟฟ้า
บชส1281รส./017/8/5929/9/255916/8/255929/9/2559วาระ 4 เดือนสรง.รส. ปรับปรุงห้องน้ำ-สุขา
บนทป1205กท/14/9/5922/9/25599/9/255922/9/2559วาระปานกลางสบด.กท.ว่าจ้างซ่อมสีและอุปกรณ์ส่วนบน
บชส1316รส./015/6/5915/9/255930/6/255915/9/2559วาระ 4 เดือน ปรับปรุงห้องน้ำ-สุขา
บชส0183ชพ/001/9/5915/9/25591/9/255915/9/2559วาระปานกลางสรพ.ชพ. ซ่อมเสร๊จ รออะไหล่/ล้อ 4 เพลา(PC-25)/แบตฯ 1 sat/Oil damper 1 sat
บชส1183รส./008/6/5915/9/255922/6/255915/9/2559วาระ 4 เดือนสรง.รส. ปรับปรุงห้องน้ำ-สุขา
บชส1170กท1/97/5/5914/9/255914/5/255914/9/2559นอกวาระสบด.กท.รอส่งซ่อมปานกลางที่ สรพ.ลป.
บชส1274กท/49/8/5913/9/255929/8/255913/9/2559วาระ 4 เดือนสบด.กท.ซ่อมวาระ 4 เดือน, ไฟฟ้าชำรุด
บกข1009มส/005/8/599/9/255925/8/25599/9/2559วาระหนักมส วาระหนัก
บนทป1130กท/10/9/598/9/25598/9/25598/9/2559วาระ 4 เดือนสบด.กท.ซ่อมวาระ 4 เดือน, แก้ไขพื้นสุขา
บชส1356กท1/74/1/596/9/25598/1/25596/9/2559วาระหนักมส วาระหนัก
บชส0239รพ.หใ./037/7/5931/8/255926/7/255931/8/2559วาระ 4 เดือนสรจ.หใ. ต่องานเดินรางเก็บสายไฟใหม่(สายไฟชำรุดมาก)
บชส1156กท1/11/7/5929/8/25592/7/255929/8/2559วาระหนักมส วาระหนัก
บชส1325กท/39/8/5925/8/255925/8/255925/8/2559วาระ 4 เดือนสฟร.กท.ใส่พูลเล่ย์เพลาล้อ, ป.พัดลมUEI12" 2 เครื่อง, ป.Pump Fuji 1 เครื่อง, ป.หลอดFlu18w 1 หลอด
บนทป0231มส/006/9/5825/8/255926/9/255825/8/2559วาระหนักมส วาระหนัก
บนทป1216กท/26/7/5919/8/255917/7/255919/8/2559นอกวาระสบด.กท.แก้ไขอุปกรณ์ภายใน
บชส1134รส./009/6/598/8/255924/6/25598/8/2559วาระ 4 เดือนสรง.รส. ปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องสุขา
บชส1320รส./013/5/598/8/255930/5/25598/8/2559วาระปานกลางสรง.รส. ซ่อมแคร่และอุปกรณ์ส่วนล่าง
บนทป1114มส/005/7/592/8/25598/7/25592/8/2559วาระหนักมส วาระหนัก
บนท1062กท1/181/7/5931/7/255931/7/255931/7/2559นอกวาระสฟร.กท.ตรวจสภาพ, ป.หลอด24v20w 1 หลอด
บนทป1079กท6/7/6/5912/7/25596/6/255912/7/2559วาระ 4 เดือนสบด.กท.ป.ขอพ่วง Cs, ป.Buffer Rubber หลังขวา
บนทป0238กท6/14/7/578/7/255928/7/25578/7/2559วาระหนักมส วาระหนัก
บรล1003กท/26/6/5917/6/255917/6/255917/6/2559นอกวาระสบด.กท.ตรวจสภาพ
บชส1079กท2/59/6/5915/6/255911/6/255915/6/2559วาระ 4 เดือนสฟร.กท.ไฟฟ้าซ่อมวาระ
บกขป1003กท2/11/6/596/6/25592/6/25596/6/2559นอกวาระสบด.กท.รอส่งซ่อมบางส่วนที่ รง.มส.(ล้อที่ 1 บาง 2,3 หลวม, ท่อ BPแยก EMV รั่ว, โครงประธานคู่กลางเหนือ Slack หลังบิดตัว-ฉีก)
บพห1026มส/009/4/591/6/255929/4/25591/6/2559วาระหนักมส วาระหนัก
บชส1077รง.รส/002/2/5926/5/25592/2/255926/5/2559วาระหนักสรง.รส. ประกอบอุปกรณ์ภายในห้องโดยสาร
บกขป1005ปอ/22/5/5922/5/255920/5/255922/5/2559นอกวาระสบด.กท.ประตูเลื่อนด้านหน้าไม่มี
บนท0015กท1/70/5/5921/5/25598/5/255921/5/2559นอกวาระสบด.กท.Bolster Spring แคร่หลังขวาหัก
บนทป0121มส/003/4/5716/5/255917/4/255716/5/2559วาระหนักมส ดัดแปลง
บนทป0237กท1/44/4/5716/5/255916/4/255716/5/2559วาระหนักมส ดัดแปลง
บนทป0111มส/010/10/5812/5/255915/10/255812/5/2559วาระหนักมส วาระหนัก
บนทป0102มส/016/3/5719/4/255931/3/255719/4/2559วาระหนักมส ดัดแปลง
บกข0021กท/15/4/5914/4/255913/4/255914/4/2559นอกวาระสบด.กท.รอส่งซ่อมบางส่วนที่ รง.มส.
บชท0082กท1/80/3/5929/3/255914/3/255929/3/2559วาระหนักมส วาระหนัก
บนท1025กท/41/2/591/3/255929/2/25591/3/2559นอกวาระสบด.กท.รอส่งคืน รง.มส.(แก้ไขสีกรอบกูบหน้า-หลัง)
บพห0062กท2/137/2/5924/2/255921/2/255924/2/2559วาระ 4 เดือนสบด.กท.รอส่งซ่อมบางส่วนที่ รง.มส.(ส่วนบนสภาพทรุดโทรม)
บนท1023กท6/3/1/5912/2/255917/1/255912/2/2559นอกวาระสรจ.หใ. เจาะ-ยึดพนักพิงหลังเก้าอี้ No 30(หลุด)
บชทป0103กท/21/1/5918/1/255918/1/255918/1/2559นอกวาระสปอ.กท.ปรับอากาศชำรุด
บชส0243รง.ทส./65/12/5813/1/255928/12/255813/1/2559วาระหนักสรง.ทส.ล้างแคร่
บนทป0242มส/012/2/5818/12/255820/2/255818/12/2558วาระหนักมส วาระหนัก
บชส1252กท2/158/8/585/9/255830/8/25585/9/2558วาระ 4 เดือนสบด.กท.รอส่งซ่อมอุบัติเหตุ รง.มส.(Swing Hanger แคร่หน้าขวาคด),
บฟก0001มส/002/6/5516/7/25588/6/255516/7/2558วาระหนักมส วาระหนัก
บนทป1035มส/013/3/5725/6/255831/3/255725/6/2558วาระหนักมส อุบัติเหตุ
บชส0469รพ.หใ./054/9/5711/11/255725/9/255711/11/2557อุบัติเหตุสรจ.หใ. อุบัติเหตุตกราง ข.452/18 ก.ย.57 ระหว่าง ส.ท่าแมงลัก-ส.จะนะ(เสนอเรื่องขอตัดบัญชี)
บชส0463กท2/19/12/5617/1/25576/12/255617/1/2557วาระปานกลางสบด.กท.รอส่งซ่อมปานกลางต่างแขวง
บนทป0105กท1/10/8/5625/9/255612/8/255625/9/2556นอกวาระสบด.กท.ล้อ 2,3 บังใบบาง(JR-West ทึบหนา 47,49 มม.) ฝากเก็บ รส
บนท1049กท9/5/7/533/7/25569/7/25533/7/2556นอกวาระสบด.กท.ปรับอากาศชำรุด
บนทป0109กท.6/43/5/5615/6/255620/5/255615/6/2556นอกวาระสบด.กท.ล้อ 2,4 บังใบบาง(JR-west ทึบหนา 43,40 มม.)โครงกูบหน้าชำรุด
บนท1064กท1/33/9/5517/3/255623/9/255517/3/2556วาระ 4 เดือนสฟร.กท.แจ้ง-ทดสอบระบบชาร์จKAWA,เดินเครื่องชาร์จแบต
บชส0137ทส/004/4/5031/12/25536/4/255031/12/2553วาระหนักบซ รอส่งเข้า มส.
บชสป0306กท3/067/5/5016/11/255221/5/255016/11/2552วาระหนักมส วาระหนัก
บชสป0303ฟร/106/3/501/6/255226/3/25501/6/2552วาระหนักมส วาระหนัก ระบบไฟฟ้าชำรุดออกไปรอซ่อม
บชส0077ts/004/7/4921/4/25522/5/254921/4/2552วาระหนักบซ ส่งมารอการว่าจ้างซ่อมหนักที่ บซ.
บชส0118ทส035/3/4921/4/255225/3/254921/4/2552วาระหนักบซ ส่งมารอการว่าจ้างซ่อมหนักที่ บซ.
บชสป0307กท1/33/4/4926/1/255226/4/254926/1/2552วาระหนักมส วาระหนัก
บนท1072กท3/21/5/5112/11/25518/5/255112/11/2551วาระสบด.กท.วาระ 4 เดือน
บชสป0310กท3/023/11/481/8/25517/11/25481/8/2551นอกวาระมส  
บนทป0004วซด/014/03/4921/4/255117/3/254921/4/2551วาระมส วาระหนักรอซ่อม
บนทป0005กท/4/2/12/4821/4/25514/12/254821/4/2551วาระมส วาระหนักรอซ่อม
บนทป0007ms/016/7/4921/4/25511/1/254921/4/2551วาระมส วาระหนักรอซ่อม
บชส0304ms/036/7/4921/4/25511/1/254921/4/2551อุบัติเหตุมส อุบัติเหตุรอซ่อม
บนทป0011ms/017/7/4921/4/25511/1/254921/4/2551วาระมส วาระหนักรอซ่อม
บสส1021ms/044/7/4921/4/25511/1/254921/4/2551อุบัติเหตุมส อุบัติเหตุรอซ่อม
บกข0013ms/054/7/4921/4/25511/1/254921/4/2551วาระมส วาระหนัก
บนทป0015ms/020/7/4921/4/25511/1/254921/4/2551วาระมส วาระหนักรอซ่อม
บกขป1008ms/030/7/4928/1/25511/1/254928/1/2551วาระมส วาระหนัก
บกขป1009ms/031/7/4928/1/25511/1/254928/1/2551วาระมส รอซ่อม
บชสป0311ms/022/7/4916/5/25501/1/254916/5/2550CMนอกวาระมส รถเตรียมเข้าซ่อม
บชสป0304ms/023/7/4916/5/25501/1/254916/5/2550CMนอกวาระมส รถเตรียมเข้าซ่อม