หมายเลขรถกรฟ.วันที่ตรวจวันที่ตัดประเภทวาระหน่วยซ่อมหน่วยตรวจรายละเอียด
บชส1009ศล./007/11/6016/11/256016/11/2560วาระหนักสรง.อด. ศล วาระหนัก
บชส0449ชพ/006/11/6012/11/256012/11/2560นอกวาระสรพ.ชพ. ชพ เพลาล้อที่ 3 ขวาร้อน
บชส1087ศล./006/11/6010/11/256010/11/2560นอกวาระสรง.อด. ศล  
บชส1129ศล./005/11/608/11/25608/11/2560วาระหนักสรง.อด. ศล วาระหนัก
บชส1294ศล./002/11/604/11/25604/11/2560วาระหนักสรง.อด. ศล วาระหนัก
บชส0275ชพ/001/11/604/11/25604/11/2560นอกวาระสรพ.ชพ. ชพ ล้อบาง ล้อ 33 มม./ปลอกล้อหลวม 4 เพลา
บชส0213ชพ/019/10/6028/10/256028/10/2560วาระปานกลางสรพ.ชพ. ชพ วาระปานกลาง
บชส0245ชพ/012/10/6025/10/256025/10/2560วาระปานกลางสรพ.ชพ. ชพ วาระปานกลาง
บชส0490ชพ/007/10/6019/10/256019/10/2560วาระปานกลางสรพ.ชพ. ชพ วาระปานกลาง
บชส0147ชพ/012/9/6015/9/256015/9/2560วาระปานกลางสรพ.ชพ. ชพ วาระปานกลาง
บชส0486ชพ/015/8/6030/8/256030/8/2560วาระปานกลางสรพ.ชพ. ชพ วาระปานกลาง
บชส0475ชพ/013/8/6022/8/256022/8/2560วาระปานกลางสรพ.ชพ. ชพ วาระปานกลาง
บชส1106ศล/008/7/6031/7/256031/7/2560วาระหนักสรง.อด. ศล วาระหนัก
บชส1085ศล/009/7/6031/7/256031/7/2560วาระหนักสรง.อด. ศล วาระหนัก
บชส1028ศล/007/7/6021/7/256021/7/2560วาระหนักสรง.อด. ศล วาระหนัก
บชส0308ศล./016/6/6030/6/256030/6/2560นอกวาระสรง.อด. ศล ปลอกล้อ 3 ขวาหลวม
บชส0281รพ.หใ/134/4/6012/4/256012/4/2560นอกวาระสรจ.หใ. หใ  
บนอป1014กท1/76/11/5911/11/255911/11/2559นอกวาระสบด.กท.สรด ปลอกล้อแคร่หน้า-หลังหลวม
บนทป1011ปอ/12/11/599/11/25599/11/2559วาระ 4 เดือนสปอ.กท.สปอ ตรวจสภาพ COIL
บชทป0206กท/14/11/598/11/25598/11/2559นอกวาระสบด.กท.สรด ลิฟท์ขวาชำรุด
บนทป1218กท2/41/10/599/10/25599/10/2559นอกวาระสบด.กท.สรด ตรวจสอบระบบลมอัดห้ามล้อจับตาย+หม้อสูบห้ามล้อรั่ว
บนท1024กท1/201/5/5929/5/255929/5/2559วาระ 4 เดือนสบด.กท.สรด เกินกำหนดซ่อมตามวาระ
บรล1001รส./009/5/5918/5/255918/5/2559วาระหนักสรง.รส. รส วาระหนัก
บนท1013กท1/93/5/5913/5/255913/5/2559วาระ 4 เดือนสบด.กท.สรด บังใบล้อที่ 1 ซ้ายบาง
บนท1077กท1/72/5/598/5/25598/5/2559วาระปานกลางสบด.กท.สรด วาระปานกลาง
บชส0485ศล./008/4/5930/4/255930/4/2559วาระปานกลางสรง.อด. ศล วาระปานกลาง
บชส1086กท2/101/4/5923/4/255923/4/2559นอกวาระสบด.กท.สรด ปลอกล้อที่ 3 ซ้ายหลวม
บชส1202ศล./009/3/5929/3/255929/3/2559วาระ 4 เดือนสรง.อด. ศล วาระ 4 เดือน
บชส1199รง.อด./004/3/5928/3/255928/3/2559วาระ 4 เดือนสรง.อด. อด วาระ 4 เดือน
บสส1004กท1/164/3/5925/3/255925/3/2559นอกวาระสบด.กท.สรด ถังน้ำบนเพดานด้านหลังรั่ว
บชส1257กท2/31/3/5924/3/255924/3/2559วาระ 4 เดือนสบด.กท.สรด เพลาล้อที่ 1 ซ้าย Slide
บนท1007กท1/145/3/5923/3/255923/3/2559นอกวาระสบด.กท.สรด ถังน้ำบนเพดานด้านหลังรั่ว
บชส1154กท1/117/3/5919/3/255919/3/2559วาระ 4 เดือนสบด.กท.สรด เกินกำหนดซ่อมตามวาระ 4 เดือน
บชส1246ศล./007/3/5918/3/255918/3/2559วาระหนักสรง.อด. ศล วาระหนัก
บนท1042ธบ/6/3/5929/2/255929/2/2559วาระปานกลางสรพ.ธบ. วาระปานกลาง
บชส0269ศล./020/1/599/2/25599/2/2559วาระหนักสรง.อด. ศล วาระหนัก
บชส0603กท2/39/2/596/2/25596/2/2559วาระ 4 เดือนสบด.กท.สรด วาระ 4 เดือน
บชส0115รง.ทส./42/12/5828/12/255828/12/2558วาระหนักสรง.ทส.ทส วาระหนัก
บชส0198รง.ทส./47/12/5828/12/255828/12/2558วาระหนักสรง.ทส.ทส วาระหนัก
บชส0179กท1/35/10/5828/10/255828/10/2558นอกวาระสบด.กท.สรด พื้นล้อแคร่หน้าเป็นแผล
บพห1007มส/022/3/5731/3/255731/3/2557อุบัติเหตุมส สรด รอซ่อมอุบัติเหตุ
บนทป1110มส/012/3/5730/3/255730/3/2557อุบัติเหตุมส สรด รอซ่อมอุบัติเหตุที่ มส.
บพห1018กท3/25/8/567/8/25567/8/2556นอกวาระสบด.กท.สรด โครงกูบด้านหลังหักชำรุด
บชส1013กท3/80/7/5620/7/255620/7/2556นอกวาระสบด.กท.สรด คานห้ามล้อที่ 5 คด
บนท1076กท3/16/9/554/9/25554/9/2555นอกวาระสบด.กท.สรด โครงรถด้านหน้าคดปิดเปิดหน้าต่างไม่ได้
บชทป0008มส/013/7/5419/7/255419/7/2554วาระหนักมส สรด รถเตรียมเข้าซ่อม วาระหนัก
บนทป1076มส/003/7/5413/7/255413/7/2554อุบัติเหตุมส สรด รอซ่อม อุบัติเหตุ
บนทป0013มส/005/7/5413/7/255413/7/2554วาระหนักมส สรด รอซ่อม วาระหนัก
กซข0103มส/001/1/546/1/25546/1/2554วาระหนักบซ สรด มส. ฝากเก็บ บซ.
กซข0104มส/002/1/546/1/25546/1/2554วาระหนักบซ สรด มส. ฝากเก็บ บซ.
กซข0105มส/003/1/546/1/25546/1/2554วาระหนักบซ สรด มส. ฝากเก็บ บซ.
กซข0106มส/004/1/546/1/25546/1/2554วาระหนักบซ สรด มส. ฝากเก็บ บซ.
กซข0206มส/005/1/546/1/25546/1/2554วาระหนักบซ สรด มส. ฝากเก็บ บซ.
บนท1039กท3/17/9/537/9/25537/9/2553วาระ 4 เดือนสบด.กท.สรด วาระ 4 เดือน
บชส0443กท3/45/7/5316/7/255316/7/2553วาระ 4 เดือนสบด.กท.สรด วาระ 4 เดือน
บนท1071กท2/47/4/5329/4/255329/4/2553วาระ 4 เดือนสบด.กท.สรด วาระ 4 เดือน
บนทป0239มส/002/11/5212/11/255212/11/2552อุบัติเหตุมส สรด อุบัติเหตุ
บชส0212ทส/3/4/5221/4/255221/4/2552วาระหนักบซ ทส ส่งมารอการว่าจ้างซ่อมหนักที่ บซ.
บชส0204ทส/4/4/5221/4/255221/4/2552วาระหนักบซ ทส ส่งมารอการว่าจ้างซ่อมหนักที่ บซ.
บชส0208ทส/5/4/5221/4/255221/4/2552วาระหนักบซ ทส ส่งมารอการว่าจ้างซ่อมหนักที่ บซ.
บชส0134กท2/89/2/4921/2/254921/2/2549นอกวาระกทสรดปลอกล้อที่2,3,4ซ้ายหลวม
กซข0111BK/030/1/491/1/25491/1/2549วาระหนัก บซสรด รอส่ง มส. ซ่อมวาระหนัก
กซข0108BK/024/1/491/1/25491/1/2549วาระหนัก บซสรด รอส่ง มส. ซ่อมวาระหนัก
กซข0110BK/027/1/491/1/25491/1/2549วาระหนัก บซสฟร รอส่ง มส. ซ่อมวาระหนัก
กซข0114BK/032/1/491/1/25491/1/2549วาระปานกลาง บซสรด รอส่ง มส. ซ่อมวาระหนัก
กซข0101BK/033/1/491/1/25491/1/2549วาระหนัก บซสรด รอส่ง มส. ซ่อมวาระหนัก
กซข0107BK/028/1/491/1/25491/1/2549วาระหนัก บซสรด รอส่ง มส. ซ่อมวาระหนัก
กซข0112BK/023/1/491/1/25491/1/2549วาระปานกลาง บซสรด รอส่ง มส. ซ่อมวาระหนัก
กซข0109BK/029/1/491/1/25491/1/2549วาระปานกลาง บซสรด รอส่ง มส. ซ่อมวาระหนัก
กซข0113BK/026/1/491/1/25491/1/2549วาระหนัก บซสฟร รอส่ง มส. ซ่อมวาระหนัก
กซข0209BK/031/1/491/1/25491/1/2549วาระหนัก บซสรด รอส่ง มส. ซ่อมวาระหนัก