หมายเลขรถกรฟ.วันที่ตรวจวันที่ตัดวันที่เข้าซ่อมประเภทวาระหน่วยซ่อมรายละเอียด
บทค233110บซจ/115/7/6013/1/25619/7/256013/1/2561นอกวาระ สบค.บซ. 
บทค446019สบค/38/1/6112/1/256112/1/256112/1/2561นอกวาระ มนส่งบรัษิทซ่อมวาล์ว
บทค442144สบค/26/1/619/1/25619/1/25619/1/2561นอกวาระ มนส่งบริษัทถอดถัง
บทค446018สบค/22/1/618/1/25618/1/25618/1/2561นอกวาระ มนส่งบริษัทซ่อมถัง
บทค333018สบค/16/8/5927/12/25605/8/255927/12/2560วาระหนัก วเเส่งบริษัทถอดถัง
บทค333029บซจ/28/10/5927/12/25607/10/255927/12/2560วาระหนัก วเเส่งบริษัทถอดถัง
บตญ030408บซจ/109/12/6027/12/256016/12/256027/12/2560นอกวาระ สบค.บซ. 
บทค333033บซจ/96/5/5726/12/25608/5/255726/12/2560วาระหนัก วเเส่งบริษัทถอดถัง
บทค333036สบค/4/11/5926/12/256011/11/255926/12/2560วาระหนัก วเเส่งบริษัทถอดถัง
บทค333079บซจ/185/6/5926/12/256019/6/255926/12/2560วาระหนัก วเเส่งบริษัทถอดถัง
บทค333101บซจ/148/3/5726/12/256017/3/255726/12/2560วาระหนัก วเเส่งบริษัทถอดถัง
บทค233093บซจ/234/1/6026/12/256031/1/256026/12/2560วาระหนัก มนซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทติดตั้งถัง
บทค333123บซจ/116/11/5725/12/256014/11/255725/12/2560วาระหนัก วเเส่งบริษัทถอดถัง
บทต046124สบค/106/12/6019/12/256019/12/256019/12/2560นอกวาระ สบค.บซ. 
บทต050105บซจ/114/12/6018/12/256017/12/256018/12/2560วาระสบค.บซ. 
บทค433166สบค/38/12/6018/12/256018/12/256018/12/2560นอกวาระ มนส่งบรัษิทซ่อมวาล์ว
บทค446005สบค/31/12/6016/12/256012/12/256016/12/2560วาระหนัก มนซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทซ่อมถัง
บทข042051รพ.หใ/480/12/6016/12/256015/12/256016/12/2560นอกวาระ สรจ.หใ.ระบาย KE1,ทดลองห้ามล้อทำความสะอาดเฟื่องบานเทข้าง,ซ่อมเปิด,ปิดบานเทข้าง,หล่อลื่นส่วนเคลื่อนไหว,ปรับตั้งระยะยางห้ามล้อแคร่ 1,2,แก้ไขท่อเบนลม BP ด้าน L,ป.หม้อสูบ BCแคร่ 2
บทค449050บซจ/87/12/6015/12/256014/12/256015/12/2560วาระสบค.บซ. 
บทค442077สบค/26/12/6014/12/256014/12/256014/12/2560นอกวาระ มนส่งบรัษิทซ่อมวาล์ว
บทค333037ลป./012/12/6014/12/256014/12/256014/12/2560นอกวาระ สรจ.ลป.เปลี่ยนล้อ 2,4 (บังใบบาง),เปลี่ยน BC
บทค233144สบค/21/12/6013/12/256011/12/256013/12/2560วาระหนัก มนอุปกรณ์ทุกส่วน
บทค442061สบค/20/12/6013/12/256013/12/256013/12/2560นอกวาระ มนส่งบรัษิทซ่อมวาล์ว
บทค233137สบค/15/12/6011/12/25609/12/256011/12/2560วาระหนัก มนซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทซ่อมถัง
บทต046136บซจ/146/11/608/12/256025/11/25608/12/2560นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต046126สบค/100/12/607/12/25607/12/25607/12/2560นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต048195บซจ/30/12/606/12/25603/12/25606/12/2560วาระสรค.บซ.ซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนแท่ง 8 แท่ง
บทต000061สบค/100/7/601/12/256029/7/25601/12/2560วาระปานกลาง สบค.บซ. 
บทค442073สบค/66/11/6027/11/256027/11/256027/11/2560นอกวาระ มนส่งบรัษิทซ่อมวาล์ว
บทค442040ศล./009/11/6027/11/256023/11/256027/11/2560นอกวาระ สรจ.อดรอเปลี่ยนล้อ
บทค433144สบค/67/11/6027/11/256023/11/256027/11/2560วาระหนัก มนซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทซ่อมถัง
บทต046108บซจ/134/11/6024/11/256021/11/256024/11/2560นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต045020สบค/105/11/6020/11/256020/11/256020/11/2560นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต046157สบค/104/11/6016/11/256016/11/256016/11/2560นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต039202สบค/103/11/6016/11/256016/11/256016/11/2560นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทค126053บซจ/124/6/5916/11/256010/7/255916/11/2560วาระหนัก มนอุปกรณ์ทุกส่วน
บทค126060บซจ/125/6/5915/11/256010/7/255915/11/2560วาระหนัก มนซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทซ่อมถัง
บทต039131สบค/100/11/6015/11/256015/11/256015/11/2560นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต039114สบค/101/11/6015/11/256015/11/256015/11/2560นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต039268บซจ/31/10/582/11/25609/10/25582/11/2560นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทค442087สบค/64/10/6030/10/256030/10/256030/10/2560นอกวาระ มนส่งบรัษิทซ่อมวาล์ว
บทค442096บะ./01/10/6019/10/25602/10/256019/10/2560วาระพลวาระ 8 เดือน
บทค442076บะ./2/10/6019/10/25602/10/256019/10/2560วาระพลวาระ 8 เดือน
บทต039277สบค/100/10/6018/10/256018/10/256018/10/2560นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต039171สบค/101/10/6018/10/256018/10/256018/10/2560นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทค442119บซจ/36/10/6011/10/25607/10/256011/10/2560วาระหนัก มนซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทซ่อมถัง
บทต039176สบค/102/9/6028/9/256028/9/256028/9/2560นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทค233033สบค/51/9/6027/9/256027/9/256027/9/2560นอกวาระ มนส่งบริษัทซ่อมถัง
บทค233060สบค/45/9/6026/9/256026/9/256026/9/2560นอกวาระ มนส่งบรัษิทซ่อมวาล์ว
บทต045002สบค/111/12/5826/9/256024/12/255826/9/2560วาระปานกลาง สบค.บซ. 
บทต039119สบค/101/9/6023/9/256023/9/256023/9/2560วาระสบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทค442015สบค/45/12/5822/9/256018/12/255822/9/2560วาระหนัก สรพ.กค.ซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทติดตั้งถัง
บทค442025บซจ/191/10/5820/9/256025/10/255820/9/2560วาระหนัก สรพ.กค.ซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทติดตั้งถัง
บทค442009บซจ/182/2/6019/9/256023/2/256019/9/2560วาระหนัก สรพ.กค.ส่งบริษัทถอดถัง
บทค433013สบค/3/7/6019/9/25603/7/256019/9/2560วาระหนัก สรพ.กค.ส่งบริษัทถอดถัง
บทค449069สบค/58/6/6018/9/256030/6/256018/9/2560วาระหนัก สรพ.กค.ซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทติดตั้งถัง
บทค433027บซจ/240/1/5916/9/256031/1/255916/9/2560วาระหนัก สรพ.กค.ซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทติดตั้งถัง
บทค233141บซจ/42/9/6016/9/25606/9/256016/9/2560วาระหนัก มนซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทซ่อมถัง
บทค233050บซจ/44/9/6015/9/25606/9/256015/9/2560วาระหนัก มนซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทซ่อมถัง
บทค442136บซจ/49/9/6015/9/25606/9/256015/9/2560วาระหนัก มนซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทซ่อมถัง
บทค442062บซจ/43/9/608/9/25606/9/25608/9/2560นอกวาระ มน 
บทค233143บซจ/0141/2/605/9/256015/2/25605/9/2560วาระหนัก มนซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทติดตั้งถัง
บทค449089บซจ/92/8/6029/8/256013/8/256029/8/2560วาระหนัก สรพ.กค.ส่งบริษัทถอดถัง
บทต046227บซจ/0118/7/5726/8/256010/7/255726/8/2560วาระปานกลาง สบค.บซ. 
บทค446010สบค/62/6/5417/8/256022/6/255417/8/2560วาระหนัก สบค.บซ.ซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทติดตั้งถัง
บทค126019สบค/40/7/5513/8/256024/7/255513/8/2560วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก
บทต039210สบค/100/8/603/8/25603/8/25603/8/2560นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต039165สบค/101/8/602/8/25602/8/25602/8/2560นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทค433025บซจ/12/6/601/8/25602/6/25601/8/2560วาระหนัก สรพ.กค.ซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทติดตั้งถัง
บทค442010บซจ/154/4/6028/7/256027/4/256028/7/2560วาระหนัก สรพ.กค.ซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทติดตั้งถัง
บทต000123บซจ/37/8/5927/7/25608/8/255927/7/2560นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทค442016บซจ/131/5/6026/7/256017/5/256026/7/2560วาระหนัก มนซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทติดตั้งถัง
บทค333009บซจ/170/10/5920/7/256020/10/255920/7/2560นอกวาระ มน 
บทค233043บซจ/58/7/608/7/25606/7/25608/7/2560นอกวาระ มน 
บทค442122บซจ/53/7/608/7/25606/7/25608/7/2560นอกวาระ มน 
บทค442105บซจ/55/7/608/7/25606/7/25608/7/2560นอกวาระ มน 
บทค233004บซจ/140/6/601/7/256029/6/25601/7/2560นอกวาระ สรค.บซ. 
บทค233017บซจ/137/6/601/7/256029/6/25601/7/2560นอกวาระ มน 
บทค233080บซจ/139/6/601/7/256029/6/25601/7/2560นอกวาระ มน 
บทค233088บซจ/138/6/601/7/256029/6/25601/7/2560นอกวาระ มน 
บทค248018บซจ/146/6/601/7/256029/6/25601/7/2560นอกวาระ มน 
บทค248019บซจ/143/6/601/7/256029/6/25601/7/2560นอกวาระ มน 
บทค248020บซจ/144/6/601/7/25601/7/25601/7/2560นอกวาระ มน 
บทค248022บซจ/145/6/601/7/256029/6/25601/7/2560นอกวาระ มน 
บทค248026บซจ/141/6/601/7/256029/6/25601/7/2560วาระปานกลาง มน 
บทค245013สบค/59/6/6030/6/256030/6/256030/6/2560นอกวาระ มนส่งบริษัทซ่อมถัง
บทค245033สบค/57/6/6030/6/256030/6/256030/6/2560นอกวาระ มนส่งบริษัทซ่อมถัง
บทต045007บซจ/93/9/5926/6/25608/9/255926/6/2560วาระสรพ.ธบ.วาระ
บทต039236บซจ/24/1/6023/6/25604/1/256023/6/2560วาระหนัก สรง.ทส. 
บทต039137บซจ/153/5/6023/6/256024/5/256023/6/2560วาระหนัก สรง.ทส. 
บทค433091สบค/35/6/6023/6/256023/6/256023/6/2560วาระมนส่งบริษัทติดตั้งถัง
บทค449048บซจ/112/6/6018/6/256017/6/256018/6/2560วาระปานกลาง สบค.บซ. 
บทค233120สบค/043/3/5916/6/256018/3/255916/6/2560นอกวาระ มน 
บทต000014สบค/110/6/6014/6/256014/6/256014/6/2560นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บตญ025151สบค/37/6/6014/6/256014/6/256014/6/2560นอกวาระ สรง.ทส.บรรทุกอุปกรณ์ส่งต่างแขวง
บทค442129สบค/24/6/608/6/25608/6/25608/6/2560วาระปานกลาง สบค.บซ.อัดจาระบีลูกปืนคอเพลา
บทค342013บซจ/65/1/608/6/256012/1/25608/6/2560วาระหนัก วเเซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทติดตั้งถัง
บทค333121บซจ/2/12/596/6/25601/12/25596/6/2560วาระหนัก วเเซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทติดตั้งถัง
บทต062024นซ/92/5/6014/5/256014/5/256014/5/2560วาระสรค.บซ.ตรวจสภาพ,วัดความหนาของพื้นล้อและความสึกของบังใบ
บทต535107บซจ/20/5/608/5/25603/5/25608/5/2560วาระสรค.บซ. 
บตญ025043บซจ/71/4/6015/4/256012/4/256015/4/2560วาระปานกลาง สบค.บซ. 
บทข042106รพ.หใ/146/4/6011/4/256011/4/256011/4/2560วาระปานกลาง สรจ.หใ.วาระปานกลาง
บทค233039บซจ/43/4/6010/4/25606/4/256010/4/2560นอกวาระ มน 
บทต039199บซจ/70/3/593/4/256013/3/25593/4/2560วาระสบค.บซ. 
บทต039126บซจ/226/3/603/4/256028/3/25603/4/2560นอกวาระ สบค.บซ. 
บทค233005บซจ/112/2/6027/3/256014/2/256027/3/2560นอกวาระ มนส่งบรัษิทซ่อมวาล์ว
บทค233104สบค/13/3/6027/3/256027/3/256027/3/2560นอกวาระ มนส่งบรัษิทซ่อมวาล์ว
บทค333006บซจ/37/11/5924/3/25604/11/255924/3/2560วาระหนัก สบค.บซ. 
บทค333119บซจ/36/11/5924/3/25604/11/255924/3/2560วาระหนัก สบค.บซ. 
บทค433014บซจ/43/12/5924/3/25608/12/255924/3/2560วาระหนัก สบค.บซ. 
บทค433010บซจ/94/2/6024/3/256011/2/256024/3/2560วาระหนัก สบค.บซ. 
บทค233089บะ./3/3/6017/3/256017/3/256017/3/2560วาระพลวาระ 8 เดือน
บทค442028บซจ/210/2/6015/3/256027/2/256015/3/2560วาระหนัก วเเซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทติดตั้งถัง
บทค233092บซจ/13/3/603/3/25602/3/25603/3/2560นอกวาระ มนส่งบรัษิทซ่อมวาล์ว
บทค126097บซร/88/10/5615/2/256026/10/255615/2/2560วาระสรค.บซ. 
บทค126038บซจ/18/12/5815/2/25604/12/255815/2/2560วาระสรค.บซ. 
บทต000052สบค/100/2/6014/2/256014/2/256014/2/2560นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทค433026สบค/59/3/5911/2/256029/3/255911/2/2560วาระหนัก วเเซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทติดตั้งถัง
พห015177บซจ/17/2/607/2/25602/2/25607/2/2560วาระหนัก สบค.บซ. 
บทค233064บซจ/200/1/6031/1/256026/1/256031/1/2560นอกวาระ มนส่งบรัษิทซ่อมวาล์ว
บทค245009บซจ/198/1/6031/1/256026/1/256031/1/2560นอกวาระ มนสง่บริษัทซ่อมฝาถังด้านบน
บทค248031บซจ/199/1/6031/1/256026/1/256031/1/2560นอกวาระ มนสง่บริษัทซ่อมฝาถังด้านบน
บตญ030251บซจ/183/1/6029/1/256024/1/256029/1/2560วาระหนัก สบค.บซ. 
บทค433001บซจ/30/10/5924/1/25607/10/255924/1/2560วาระหนัก วเเซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทติดตั้งถัง
บทค126023บซจ/142/4/5919/1/256021/4/255919/1/2560วาระหนัก สรค.บซ. 
บทค433125บซจ/0100/1/6015/1/256015/1/256015/1/2560นอกวาระ มน 
บทต048014บซจ/22/1/606/1/25604/1/25606/1/2560นอกวาระ สบค.บซ. 
บทค233025บซจ/167/12/595/1/256029/12/25595/1/2560นอกวาระ มนส่งบรัษิทซ่อมวาล์ว
บทต045005บซจ/209/11/599/12/255928/11/25599/12/2559นอกวาระ สบค.บซ.แคร่ร้าว,รอเปลื่ยนล้อ
บทค442037สบค/51/11/5929/11/255926/11/255929/11/2559วาระหนัก วเเซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทติดตั้งถัง
บทค442022สบค/45/11/5928/11/255924/11/255928/11/2559วาระหนัก วเเซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทติดตั้งถัง
บทต046161บซจ/314/2/5927/10/25592/3/255927/10/2559วาระปานกลาง สบค.บซ.วาระปานกลาง
ขต001481รง.ทส./19/10/5917/10/255910/10/255917/10/2559วาระหนัก สรง.ทส.ประกอบฝาข้าง,ทดลองระบบห้ามล้อ
บขส000247บซจ/47/10/5914/10/25598/10/255914/10/2559วาระปานกลาง สบค.บซ.บังใบล้อ 3 ขวาบาง ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บตญ030248บซจ/276/9/5912/10/255929/9/255912/10/2559นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทค233047สบค/100/10/597/10/25597/10/25597/10/2559นอกวาระ สบค.บซ.รถอุบัติเหตุ,รอเปลื่ยนล้อ
บทค233069สบค/101/10/597/10/25597/10/25597/10/2559นอกวาระ สบค.บซ.รถอุบัติเหตุ,รอเปลื่ยนล้อ
บทค233051สบค/112/9/5927/9/255927/9/255927/9/2559นอกวาระ สบค.บซ.รถอุบัติเหตุ,รอเปลื่ยนล้อ
บทต039230บซจ/64/9/5911/9/25595/9/255911/9/2559วาระสบค.บซ.พื้นล้อ 3 ต่ำกว่าพิกัด ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทค233101สบค/5/9/595/9/25595/9/25595/9/2559วาระสบค.บซ.วาระ
บทค233066บซจ/87/2/591/9/255910/2/25591/9/2559นอกวาระ สบค.บซ.รถอุบัติเหตุ,รอเปลื่ยนล้อ
บทต239029สบค/98/8/5925/8/255925/8/255925/8/2559นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต239004สบค/24/8/5924/8/255924/8/255924/8/2559นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต239016สบค/99/8/5924/8/255924/8/255924/8/2559นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทค433004บซจ/144/8/5923/8/255918/8/255923/8/2559วาระหนัก มนซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทติดตั้งถัง
บทค233085บซจ/19/8/5911/8/25594/8/255911/8/2559นอกวาระ มนส่งบริษัทที่ มน.ซ่อมช่วงบน
บทต239065สบค/101/7/5912/7/255912/7/255912/7/2559วาระสบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทค126058บซจ/126/6/5910/7/255910/7/255910/7/2559วาระหนัก สรค.บซ.ฝากเก็บในย่าน
บทต239021สบค/100/7/595/7/25595/7/25595/7/2559นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต046015บซจ/216/4/5929/6/255928/4/255929/6/2559วาระปานกลาง สบค.บซ.พื้นล้อต่ำ ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทต239024สบค/100/6/5928/6/255928/6/255928/6/2559นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บตญ030247บซจ/149/4/587/6/255924/4/25587/6/2559นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บตญ025137บซจ/274/2/587/6/255928/2/25587/6/2559นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต039216สบค/108/3/5929/3/255929/3/255929/3/2559วาระสบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต046197บซจ/201/1/5825/3/255931/1/255825/3/2559นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต046222สบค/107/3/5923/3/255923/3/255923/3/2559นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บตญ0250548/004/3/5916/3/255916/3/255916/3/2559วาระสรพ.ปพ.วาระ
บทต050096บซจ/171/2/5914/3/255919/2/255914/3/2559นอกวาระ สบค.บซ.รอเปลื่ยนล้อ 4 เพลา
บทต039154บซจ/297/2/595/3/255927/2/25595/3/2559นอกวาระ สบค.บซ.บังใบล้อ 1 ขวาบาง ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทต000048บซจ/4/3/593/3/25591/3/25593/3/2559วาระสบค.บซ.พื้นล้อระหว่างแคร่ต่างระดับ ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทค449083บซป/9/3/553/3/255910/3/25553/3/2559นอกวาระ สบค.บซ.อุปกรณ์สูญหาย
บทต039266บซจ/206/2/591/3/255921/2/25591/3/2559นอกวาระ สบค.บซ.ปลอกล้อ 1,3 ขวาหลวม ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทค126037สบค/41/2/5927/2/255924/2/255927/2/2559วาระหนัก มนซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทซ่อมถัง
บทค126079บซจ/250/3/5824/2/255928/3/255824/2/2559วาระหนัก มนซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทซ่อมถัง
บทค433074บซจ/111/1/5922/2/255920/1/255922/2/2559วาระหนัก มนซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทติดตั้งถัง
บทข042080003/ปพ./2/5918/2/255918/2/255918/2/2559วาระสรพ.ปพ.ตรวจสภาพระบบห้ามล้อ
บทค126013บซจ/214/9/5720/1/255924/9/255720/1/2559วาระหนัก มนซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทซ่อมถัง
บทต048028บซป/15/12/5520/1/255914/12/255520/1/2559นอกวาระ สบค.บซ.อุปกรณ์สูญหาย
บทค126032บซจ/19/12/5816/1/25594/12/255816/1/2559วาระหนัก มนซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทซ่อมถัง
บทค126064บซจ/188/11/5715/1/255921/11/255715/1/2559วาระหนัก มนซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทซ่อมถัง
บทค126043สบค/31/1/5914/1/255913/1/255914/1/2559วาระหนัก มนซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทซ่อมถัง
บทค126002สบค/32/1/5914/1/255912/1/255914/1/2559วาระหนัก มนซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทซ่อมถัง
บทค126069บซจ/35/4/577/1/25592/4/25577/1/2559วาระหนัก สบค.บซ.จานแคร่แตก,ฝากเก็บย่านจัด
บทค126046สบค/39/12/5817/12/255816/12/255817/12/2558วาระหนัก มนซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทซ่อมถัง
บทค333040สบค/31/11/5727/11/255820/11/255727/11/2558นอกวาระ สรค.บซ.รถถอดถังแล้ว บริษัทส่งแคร่คืนให้การรถไฟ
บทค333030บซจ/10/10/5827/11/25586/10/255827/11/2558นอกวาระ สรค.บซ.รถถอดถังแล้ว บริษัทส่งแคร่คืนให้การรถไฟ
บทค333077สบค/5/12/5727/11/255811/12/255727/11/2558นอกวาระ สรค.บซ.รถถอดถังแล้ว บริษัทส่งแคร่คืนให้การรถไฟ
บทค342130บซจ/99/10/5027/11/255821/10/255027/11/2558นอกวาระ สรค.บซ.รถถอดถังแล้ว บริษัทส่งแคร่คืนให้การรถไฟ
บขต000151บซจ/249/9/585/10/255830/9/25585/10/2558วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทต028077บซจ/208/6/5728/9/255824/6/255728/9/2558วาระปานกลาง สบค.บซ.บังใบล้อ 1 ซ้ายบาง ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทค725009บซจ/128/7/5819/8/255811/7/255819/8/2558วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทค333096บซจ/264/12/5716/8/255828/12/255716/8/2558วาระสบค.บซ.บังใบล้อ 2 ซ้าย,3,4 ซ้าย,ขวา ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บตญ040005ชพ/030/1/5727/6/255830/1/255727/6/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.รอล้อและfriction
บทค126042บซจ/146/3/5725/6/255817/3/255725/6/2558วาระหนัก สบค.บซ. 
บทต046174บซจ/204/5/583/6/255826/5/25583/6/2558วาระสบค.บซ.บังใบล้อ 1,2,3 บาง,ปลอกล้อ 4 ซ้ายหลวม ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทค333072บซจ/0239/5/5830/5/255830/5/255830/5/2558นอกวาระ มนส่งซ่อมวาล์วที่ มน.
บทค126021บซจ/158/8/5729/5/255823/8/255729/5/2558วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทค333017บซร/17/7/556/5/25586/7/25556/5/2558นอกวาระ มนส่งบรัษัทฟรีแก๊ส
บตญ025075007/ปพ./5/5826/4/255826/4/255826/4/2558วาระหนัก สรพ.ปพ.ซ่อมอุปกรณ์ทุกส่วน
บตญ025051ชพ005/12/4825/4/25582/12/254825/4/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.(บรช)(ยกรถตั้งคาน)ส่งล้อซ่อม 4 เพลา
บทค125016บซจ/252/3/5816/4/255828/3/255816/4/2558วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทต046203บซจ/108/2/5820/3/255810/2/255820/3/2558นอกวาระ สบค.บซ.บังใบล้อ 3 ซ้าย,2 ขวาบาง ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทต046155บซจ/83/11/5720/3/255812/11/255720/3/2558วาระสบค.บซ.บังใบล้อ 3 ซ้ายบาง ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทต046168บซจ/200/1/5818/3/255831/1/255818/3/2558วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทต039274สบค/98/8/5717/3/25585/8/255717/3/2558วาระสบค.บซ.ระบบห้ามล้อแคร่หน้าไม่มี
บทค442030สบค/3/3/582/3/25582/3/25582/3/2558วาระหนัก วเเส่งบริษัท Free Gas
บทต046205บซจ/266/2/5828/2/255827/2/255828/2/2558นอกวาระ สบค.บซ.บังใบล้อ 1 ขวาบาง ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทต045021บซจ/52/2/5812/2/25585/2/255812/2/2558นอกวาระ สบค.บซ.บังใบล้อ 3 ขวาบาง ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บขส000226บซจ/126/9/5720/1/255816/9/255720/1/2558วาระสรค.บซ.ซ่อมตามวาระ 8 เดือน,ตรวจทดลองระบบห้ามล้อ
บทค333078สบค/17/11/5710/11/255710/11/255710/11/2557นอกวาระ มนส่งบรัษิทตรวจถังน้ำมัน
บขส000203บซจ/10/11/575/11/25573/11/25575/11/2557นอกวาระ สบค.บซ.บังใบล้อ 4 ซ้ายบาง ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทค333027บซจ/294/10/573/11/255724/10/25573/11/2557นอกวาระ มนส่งบรัษัทซ่อมทวารจ่ายน้ำมัน
บทต028042บซจ/197/6/5728/10/255724/6/255728/10/2557วาระปานกลาง สบค.บซ.บังใบล้อ 4 ขวาบาง ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทต000126บซร/101/12/5420/10/255728/12/255420/10/2557วาระสบค.บซ.อุปกรณ์ห้ามล้อไม่มี ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บตญ025067ปพ./006/10/5715/10/255715/10/255715/10/2557วาระสรพ.ปพ.อัดจาระบีหม้อเพลา 4 กก./ซ่อม/ทำความสะอาดหม้อสูบ/เปลี่ยนลิ้นระบายลม.2 ชุด/ตรวจซ่อมประตู/บันได/ทาสีขาวคาดปลอกล้อ/ทดลองระบบห้ามล้อ
พห015113บซจ/59/8/5712/8/25578/8/255712/8/2557วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
พห015110สรค/6/9/5422/7/25577/9/255422/7/2557วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทต038008บซจ/187/7/5721/7/255718/7/255721/7/2557วาระปานกลาง สบค.บซ.บังใบล้อ 1 ซ้ายบาง ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
พห015147ปพ./003/7/5717/7/255717/7/255717/7/2557วาระสรพ.ปพ.เปลี่ยนล้อพร้อมเพลา 1,2 เปลี่ยนแท่งห้ามล้อ 4 แท่ง,เปลี่ยนปากขอพ่วงหลัง 1 ปาก(เบลเยี่ยม)
บทต028082บซจ/89/11/5611/7/25579/11/255611/7/2557วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทต028027บซจ/158/12/567/7/255723/12/25567/7/2557วาระสบค.บซ.กาบเพลา,เหล็กกดหลังกาบเพลาล้อ 1,2,3,4 ขวาไม่มี ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทต028063บซจ/15/9/563/7/25574/9/25563/7/2557วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
พห015131บซจ/221/1/5726/6/255722/1/255726/6/2557วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทค442115บซร/29/7/5521/6/255711/7/255521/6/2557วาระสรค.บซ.ซ่อมตามวาระ 8 เดือน,ตรวจทดลองระบบห้ามล้อ,เชื่อมแผ่นรองกรอบหน้า,แก้ไขราวดึงห้ามล้อขาด,เปลี่ยนหม้อสูบ BC
บทต028032บซจ/22/6/573/6/25573/6/25573/6/2557วาระสบค.บซ.ส่งตรวจสภาพดราฟเกียร์หน้า ที่ สบค.บซ.
ตญ151592บซจ/267/5/5729/5/255727/5/255729/5/2557วาระหนัก มสวาระหนัก ส่งซ่อมที่ ผพอ.มส.
ตญ150398บซจ/55/1/5729/5/25576/1/255729/5/2557วาระหนัก มสวาระหนัก ส่งซ่อมที่ ผพอ.มส.
บตญ025008บซจ/129/12/5623/5/255719/12/255623/5/2557อุบัติเหตุ สบค.บซ. 
บทต028090บซจ/139/2/5722/5/255715/2/255722/5/2557วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทต000133บซจ/110/2/574/4/255711/2/25574/4/2557วาระสบค.บซ.วาระ หม้อสูบลมดูดไม่มี
บทข000033บซร/3/3/5628/3/25571/3/255628/3/2557วาระปานกลาง สบค.บซ.วาระปานกลาง ระยางห้ามล้อแคร่หน้าไม่มี ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บขส000235บซจ/41/3/577/3/25575/3/25577/3/2557นอกวาระ สบค.บซ.บังใบล้อ 3 ขวาบาง,ประตูบานที่ 4 ขวาคด
บตญ030203บซจ/53/4/564/3/255716/4/25564/3/2557วาระหนัก สรพ.ปพ.ส่งต่างแขวงซ่อม
บซล444204บซร/48/11/5613/1/255715/11/255613/1/2557วาระสบค.บซ.วาระ บังใบล้อ 4 ซ้ายบาง ส่งซ่อมที่ TPI
ตญ150541พล./1/3/5626/12/255619/12/255626/12/2556นอกวาระ พลล้อ 2R เพลาร้อน รอ สรง.อด.ส่งช่างมาซ่อม (รถบรรทุกแบตเตอร์รี่)
บตญ030114บซร/65/11/5620/12/255622/11/255620/12/2556นอกวาระ สบค.บซ.บังใบล้อ 1 ขวาบาง ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
ตญ150572บซจ/185/11/5619/12/255625/11/255619/12/2556วาระสบค.บซ.วาระ บังใบล้อ 1 ขวาบาง 5.0 มม. ล้อหนา 30 มม. ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
ตญ151052บซร/67/11/5614/12/255622/11/255614/12/2556วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บขส000239บซร/115/9/5618/11/255630/9/255618/11/2556วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บขส000150บซจ/23/10/5113/11/25566/10/255113/11/2556นอกวาระ สบค.บซ.รถอุบัติเหตุ ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บขส000189บซป/64/3/5613/11/255629/3/255613/11/2556วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บขต000139บซร/55/11/5313/11/255621/11/255313/11/2556นอกวาระ สบค.บซ.ชำรุด ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บขน000021บซร/43/9/5610/9/25569/9/255610/9/2556นอกวาระ สบค.บซ.ปลอกล้อ 2 ซ้ายหลวม ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บซท031084บซร/37/9/5610/9/25569/9/255610/9/2556วาระหนัก สรค.บซ.ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บซท031056บซร/16/9/569/9/25565/9/25569/9/2556วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บซท031030บซร/17/9/569/9/25565/9/25569/9/2556วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บซท031032บซร/23/5/5619/8/255631/5/255619/8/2556วาระหนัก สบค.บซ.ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บซท031035บซร/22/5/5619/8/255631/5/255619/8/2556วาระหนัก สบค.บซ.ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บซท031041บซป/53/8/5613/8/255610/8/255613/8/2556วาระหนัก สบค.บซ.ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บซท031091บซร/52/6/569/8/255629/6/25569/8/2556วาระหนัก สบค.บซ.ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทต028114บซจ/140/8/569/8/25568/8/25569/8/2556วาระสบค.บซ.ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทค433032บซร/17/12/553/8/25565/12/25553/8/2556วาระหนัก วเเซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทติดตั้งถัง
บซท031066บซร/1/5/5630/7/25564/5/255630/7/2556วาระหนัก สบค.บซ.ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บซท031082บซร/19/7/5630/7/255626/7/255630/7/2556วาระสบค.บซ.ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
ตญ150980ปพ./011/7/5616/7/255616/7/255616/7/2556วาระสรพ.ปพ.ตรวจสูบ ทดลองห้ามล้อ
บทต028059บซป/61/5/5624/5/255624/5/255624/5/2556วาระหนัก สบค.บซ.ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บขส000029บซป/63/3/5629/3/255629/3/255629/3/2556วาระหนัก สบค.บซ.ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บขส000188บซร/44/9/5226/3/255614/9/255226/3/2556วาระสบค.บซ.ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
พห015118พล./04/3/5610/3/25568/3/255610/3/2556นอกวาระ พล 
บทค433131วผล/057/5/538/3/25564/5/25538/3/2556วาระหนัก วเเวาระหนัก
บซท031049บซร/48/2/562/3/255627/2/25562/3/2556นอกวาระ สบค.บซ.ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทต028107บซจ/157/2/541/1/255628/2/25541/1/2556นอกวาระ  รถชำรุด ฝากเก็บที่ฉะเชิงเทรา
ตญ150140บซร/129/10/552/11/255530/10/25552/11/2555วาระหนัก สรพ.ปพ.ส่งซ่อมที่ สรพ.ปพ.
บทค233022บซร/59/10/553/10/25552/10/25553/10/2555วาระหนัก มนส่งบริษัทถอดถัง
บทค233027สบค/11/10/552/10/25552/10/25552/10/2555วาระหนัก มนส่งบริษัทถอดถัง
บทค233001สบค/3/10/551/10/25551/10/25551/10/2555วาระหนัก มนส่งบริษัทถอดถัง
บทค233042บซร/56/2/551/10/255523/2/25551/10/2555วาระหนัก มนส่งบริษัทถอดถัง
บทค233003สบค/24/7/5511/7/255511/7/255511/7/2555วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก
ตญ151696บซร/99/9/546/7/255525/9/25546/7/2555วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก
ตญ150945บซร/52/5/5528/5/255510/5/255528/5/2555วาระหนัก สรค.บซ.ส่งซ่อมที่ สรพ.ปพ.
บขถ000244บซร/70/5/5518/5/255515/5/255518/5/2555วาระหนัก สบค.บซ.ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทต028112บซป/11/2/555/5/25555/2/25555/5/2555วาระหนัก สบค.บซ.ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บซท031067สบค/59/4/5525/4/255525/4/255525/4/2555วาระปานกลาง สบค.บซ.วาระปานกลาง
บตญ030373สบค/57/4/5524/4/255524/4/255524/4/2555วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก
บทต028115บซร/61/3/553/4/255529/3/25553/4/2555วาระสรค.บซ. 
บทค438008บซป/12/3/5510/3/255510/3/255510/3/2555นอกวาระ สบค.บซ. 
ตญ151053บซร/0133/11/5116/2/255528/11/255116/2/2555วาระหนัก สรค.บซ.ส่งซ่อมที่ สรพ.ปพ.
บซล444303บซป/1/2/553/2/25552/2/25553/2/2555นอกวาระ หล 
บทค433124บซร/90/1/5526/1/255513/1/255526/1/2555วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก
บตญ030306บซร/74/1/542/12/255428/1/25542/12/2554วาระปานกลาง สบค.บซ.วาระปานกลาง
ตญ150421บซจ/97/9/522/12/255423/9/25522/12/2554วาระหนัก สรพ.ปพ.วาระหนัก
บขต000132สรค/1/12/541/12/25541/12/25541/12/2554วาระปานกลาง สบค.บซ.วาระปานกลาง
บขถ000144สรค/58/11/5424/11/255424/11/255424/11/2554นอกวาระ สรค.บซ. 
บขถ000156สรค/56/11/5424/11/255424/11/255424/11/2554นอกวาระ สบค.บซ. 
บซล444075สบค/11/11/5423/11/255423/11/255423/11/2554นอกวาระ สบค.บซ. 
บทน000009บซร/60/9/5415/10/25548/9/255415/10/2554วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก
บขต000048บซร/52/8/541/9/255429/8/25541/9/2554วาระหนัก สรพ.ปพ. 
บขต000054บซร/51/8/541/9/255429/8/25541/9/2554วาระหนัก สรพ.ปพ. 
ขข015034สบค/41/8/5430/8/255430/8/255430/8/2554วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก
ตญ150038บซร/30/6/546/8/255416/6/25546/8/2554วาระหนัก   
บทค233013สบค/02/8/542/8/25542/8/25542/8/2554วาระสบค.บซ.วาระ
บทค233023สบค/03/8/542/8/25542/8/25542/8/2554นอกวาระ สบค.บซ. 
ตญ150505บซร/62/7/5422/7/255414/7/255422/7/2554วาระปานกลาง สบค.บซ. 
บทต039113บซจ/22/7/5413/7/255413/7/255413/7/2554วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก
บทต000121บซจ/26/4/5425/6/255411/4/255425/6/2554นอกวาระ สบค.บซ. 
บทต000020บซจ/77/4/5425/6/255420/4/255425/6/2554นอกวาระ สบค.บซ. 
บทต000049บซจ/88/4/5425/6/255421/4/255325/6/2554นอกวาระ สบค.บซ. 
บทต028043บซจ/12/6/548/6/25546/6/25548/6/2554นอกวาระ สบค.บซ. 
บทต028101บซจ/40/12/518/6/255415/12/25518/6/2554นอกวาระ สบค.บซ. 
บทต000130บซจ/157/4/5427/5/255428/4/255427/5/2554วาระปานกลาง สบค.บซ.วาระปานกลาง
บทค429023บซร/59/3/5412/5/255411/3/255412/5/2554วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก
บทต028095บซจ/83/4/5421/4/255420/4/255421/4/2554วาระปานกลาง สบค.บซ.วาระปานกลาง
บทค429009บซร/58/3/541/4/255411/3/25541/4/2554นอกวาระ สบค.บซ. 
ขข015068บซร/53/12/521/4/255425/12/25521/4/2554วาระหนัก สรพ.ปพ.วาระหนัก
บทต028100สบค/42/3/5428/3/255428/3/255428/3/2554วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก
ตญ150171บซร/79/3/5421/3/255417/3/255421/3/2554วาระหนัก   
ตญ151166บซร/78/3/5421/3/255417/3/255421/3/2554วาระหนัก   
บซท031021บซร/52/3/5413/3/255411/3/255413/3/2554วาระสบค.บซ. 
บขส000035บซร/23/10/5125/2/25547/10/255125/2/2554   
บทค429010สบค/55/2/5421/2/255421/2/255421/2/2554นอกวาระ สบค.บซ. 
บทค429002บซจ/9/2/545/2/25544/2/25545/2/2554วาระสบค.บซ. 
บขต000102บซป/4/6/511/1/255425/6/25511/1/2554นอกวาระ  รถไม่อยู่ในย่านแล้ว
บทค429031กค/18/11/5320/11/255320/11/255320/11/2553วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก
ตญ150730บซร/258/8/521/11/255331/8/25521/11/2553วาระหนัก สรพ.ปพ.วาระหนัก
บตญ040009บซร/89/11/5131/10/255315/11/255131/10/2553วาระหนัก สรง.ทส.วาระหนัก
ตญ151069บซจ/111/9/4921/10/255318/9/254921/10/2553วาระหนัก สรพ.ปพ.วาระหนัก
บทค442035วผล/064/3/5320/9/25532/3/255320/9/2553วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก
ขข015086บซร/59/8/535/9/255324/8/25535/9/2553วาระหนัก สรพ.ปพ.วาระหนัก
บทค429005บซร/58/12/528/8/255325/12/25528/8/2553วาระปานกลาง สบค.บซ.วาระปานกลาง
ตญ150104สบค/109/6/5330/6/255330/6/255330/6/2553วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก
ตญ003826รง.ทส./28/5/5325/5/255315/5/255325/5/2553วาระหนัก สรง.ทส.มอบใช้การ
ตญ150053รง.ทส./27/5/5325/5/255314/5/255325/5/2553วาระหนัก สรง.ทส.มอบใช้การ
ตญ150057รง.ทส./44/5/5321/5/255321/5/255321/5/2553วาระหนัก สรง.ทส.ตัดอุปกรณ์ส่วนล่างส่งทำปะการัง
ตญ150588บซจ/135/11/5227/11/255225/11/255227/11/2552วาระหนักสรพ.ปพ.วาระหนัก
ตญ150548บซจ/131/11/5227/11/255225/11/255227/11/2552วาระหนัก สรพ.ปพ.วาระหนัก
ตญ150500บซร/4/10/524/10/25523/10/25524/10/2552วาระหนัก สรง.อด.วาระหนัก
ตญ150348บซจ/114/9/5227/9/255225/9/255227/9/2552วาระหนัก สรง.อด.วาระหนัก
ตญ150857บซจ/113/9/5227/9/255225/9/255227/9/2552วาระหนัก สรง.อด.วาระหนัก
ตญ150751บซร/62/10/5120/8/255214/10/255120/8/2552วาระหนัก สรง.อด.วาระหนัก
บทค429041กค/004/2/5120/7/25521/2/255120/7/2552วาระหนัก วเเส่ง วิหารแดง
ตญ151180บซร/113/8/5226/6/255224/6/255226/6/2552วาระหนัก สรง.อด.วาระหนัก
ตญ150697บซร/79/6/5220/6/255218/6/255220/6/2552วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก
ตญ151652บซร/80/6/5220/6/255218/6/255220/6/2552วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก
ตญ150010บซร/81/10/5120/6/255217/10/255120/6/2552วาระหนัก สบค.บซ.วาระหนัก
บทค342122บซร/051/8/492/6/255211/8/25492/6/2552นอกวาระ สบค.บซ. 
พห015048รง.อด./002/2/5227/5/255220/2/255227/5/2552วาระหนัก สรง.อด.รอเข้ารางซ่อม
ตญ151177บซจ/89/5/5217/5/255216/5/255217/5/2552วาระหนัก สรง.อด.วาระหนัก
ตญ150677บซร/11/4/529/4/25528/4/25529/4/2552วาระหนัก สรง.รส.วาระหนัก
รก015078บซร/14/4/529/4/25528/4/25529/4/2552วาระหนัก สรง.รส.วาระหนัก
ตญ151536บซร/129/6/5121/2/255219/6/255121/2/2552วาระหนัก สรง.รส.วาระหนัก
ตญ151098บซจ/59/2/5221/2/255216/2/255221/2/2552วาระหนัก สรง.รส.วาระหนัก
บขส000167สบค/09/1/527/1/25527/1/25527/1/2552นอกวาระ สบค.บซ.ทดลองห้ามล้อ
พห015091บซร/62/4/5111/4/255110/4/255111/4/2551วาระหนัก สรง.รส.วาระหนัก
บทต048086ฉบ/001/10/501/4/255111/10/25501/4/2551อุบัติเหตุ สบค.บซ.อุบัติเหตุ,ตรวจสภาพ,ประเมินราคาว่าจ้างซ่อม
บซล444449บซร/82/2/5127/2/255120/2/255127/2/2551นอกวาระ หล 
บทค126020บซจ020/07/482/1/25514/7/25482/1/2551วาระหนัก มนซ่อมหนัก ทาสีถัง
บทค126022วผล/150/1/492/1/25511/7/25492/1/2551วาระหนัก มนซ่อมหนัก ทาสีถัง
บทค126039บซจ/024/11/502/1/25515/11/25502/1/2551วาระหนัก มนซ่อมหนัก ทาสีถัง
ตญ150027บซร/71/12/5024/12/255021/12/255024/12/2550วาระหนัก สรง.รส.วาระหนัก ส่งสรง.รส
บทค126005บซจ177/07/483/12/255030/7/25483/12/2550วาระหนัก มนซ่อมหนักรอทำสีถัง
บทค126041บซจ/10/8/5027/9/25501/8/255027/9/2550วาระหนัก มนรอฟรีแก๊ส
บทค342112มน/81/4/5026/9/255028/4/255026/9/2550วาระหนัก มนแม่แคร่ซ่อมหนักรอประกอบถัง มน.
ทต020047บซจ/56/9/5024/9/255011/9/255024/9/2550วาระหนัก สรง.รส.ครบซ่อมหนัก
บทค126011มน038/10/4819/9/255021/10/254819/9/2550วาระหนัก มนครบวาระหนัก
บทค342116สบค002/11/4828/8/25501/11/254828/8/2550วาระหนัก มนซ่อมหนัก รอถอดถัง
บทค342120สบค167/01/492/7/255030/1/25492/7/2550PMวาระมนครบวาระ
บทต000096มน008/02/4916/5/25508/2/254916/5/2550PMวาระสรง.รส.ครบวาระ
บทค433103บซจ/004/6/498/3/25507/6/25498/3/2550วาระหนัก มนส่งติดตั้งถังที่ มน.
บทค433121ธบ/23/2/508/3/255020/2/25508/3/2550วาระหนัก มนส่งติดตั้งถังที่ มน.
บทค433134บซร/45/12/494/2/255012/12/25494/2/2550PMวาระมนครบวาระ
บทค433132มน/019/8/491/2/25504/8/25491/2/2550PMวาระมนครบวาระ
บทค433031บซจ/080/7/497/1/255027/7/25497/1/2550PMวาระมนครบวาระ
บซท033006บซป/006/5/4914/6/254914/6/254914/6/2549วาระ8เดือนบซครบวาระ 8 เดือน (เปลี่ยนล้อ 1)
บขต000150หใ028/04/4910/6/254916/4/254910/6/2549วาระ8เดือนหใerr
ตญ151057บซจ/140/5/4926/5/254922/5/254926/5/2549วาระหนักบซซ่อมตามวาระหนัก ส่ง อด.
ตญ150969บซจ/139/5/4926/5/254922/5/254926/5/2549วาระหนักบซซ่อมวาระหนัก ส่งซ่อม อด.
ตญ150355บซจ/137/5/4926/5/254922/5/254926/5/2549วาระหนักบซซ่อมตามวาระหนัก ส่ง อด.
บตญ030137หใ046/04/4928/4/254919/4/254928/4/2549วาระหนักทสerr
ตญ150345บซจ077/01/4926/4/254912/1/254926/4/2549วาระหนักบซerr
ตญ151036กค031/09/4826/4/25496/9/254826/4/2549วาระหนักบซerr
ตญ151385พล003/04/4925/4/254925/4/254925/4/2549วาระ8เดือนพลerr
ตญ150376บซป016/06/4825/4/254925/6/254825/4/2549นอกวาระบซerr
ตญ150858พล002/04/4925/4/254925/4/254925/4/2549วาระ8เดือนพลerr
ตญ151434รส021/12/4814/4/25493/12/254814/4/2549วาระหนักรสerr
ตญ150555บซจ057/04/4913/4/254910/4/254913/4/2549วาระ8เดือนบซerr
ตญ150428บซจ056/04/4913/4/254910/4/254913/4/2549วาระ8เดือนบซerr
ทต020091บซจ120/03/494/4/254922/3/25494/4/2549วาระ8เดือนบซerr
ขต001630หใ043/02/4916/3/254911/2/254916/3/2549วาระ8เดือนหใerr
ตญ151707ทส032/12/4816/2/254930/12/254816/2/2549วาระ8เดือนทสerr
ตญ150100หใ030/01/4920/1/254914/1/254920/1/2549นอกวาระหใerr
ขต001619หใ027/01/4918/1/254913/1/254918/1/2549วาระหนักหใerr
BCF023153สบค051/11/4831/12/25489/11/25489/11/2548เบ็ดเตล็ดบซerr
BCF023404บซป028/10/4831/12/254826/10/254826/10/2548เบ็ดเตล็ดบซerr
BCF023034สบค089/10/4831/12/254817/10/254819/10/2548อุบัติเหตุบซerr
BCF023494สบค090/10/4831/12/254817/10/254817/10/2548อุบัติเหตุบซerr
พห015061หใ021/08/4831/12/254818/8/254817/9/2548นอกวาระหใerr
ตญ151240นว003/06/4831/12/254819/6/254814/9/2548วาระ8เดือนปพerr
ขต001578ทส008/09/4831/12/25485/9/25487/9/2548นอกวาระทสerr
พห015049ทส004/09/4831/12/25482/9/25482/9/2548วาระ8เดือนทสerr
บซล444419ทส018/07/48x31/12/254822/7/254816/8/2548นอกวาระทสerr