Welcome Guest Search | Active Topics | Members | Log In

ถึง RsR38 และทุกแขวง การจัดประการประจำวัน Options · View
Iron_wheel
Posted: Tuesday, November 24, 2009 2:08:37 AM


Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 10/27/2009
Posts: 278
Points: -1,013
Location: รังสิต คลอง 1 ธัญญะ
กรณีขบวนรถงด ให้ดำเนินการกดงดขบวน และ ให้หมายเหตุ อย่างตัวอย่างของแก่งคอย ถูกต้องแล้ว ครับ
กรณีจัดคนทำการแทนจะต้องหมายเหตุ คนที่ถูกจัดแทน ว่า ไปทำหน้าที่อะไร หรือ สาเหตุใดที่ไม่ทำตามประกาศเดิม
และหากมีการงดขบวน พนักงานที่จัดไว้เดิมจะ ถูก จัดลงมาข้างล่าง เป็น รอทำขบวน
หากมีการจัดให้ไปทำขบวนอื่นที่ มีในประกาศประจำวันเดิม สามารถจัดได้ทันที
แต่ในกรณี จัด ให้ทำขบวนพิเศษ หรืองานพิเศษ เช่น งด/ ด284/67
จะต้อง จัด เพิ่มขบวนพิเศษ ด284/67 และ ด284/67 จะต้องลงทะเบียนงานก่อน แต่ถ้าลงทะเบียนไว้แล้ว ก็จัดได้เลย


Iron_wheel attached the following image(s):
today_1.JPG...
Iron_wheel
Posted: Tuesday, November 24, 2009 2:45:59 AM


Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 10/27/2009
Posts: 278
Points: -1,013
Location: รังสิต คลอง 1 ธัญญะ
การจัดพนักงาน ที่ไม่ได้ไปทำขบวน เช่น พบกรรมการสอบสวน ประชุม หรือทำหน้าที่อื่น
ห้ามจัดเป็นขบวนพิเศษ เพราะ จะไม่สามารถยืนยัน ขบวนรถออกได้ เนื่องจากองคประกอบทำขบวนไม่ครบ
จะต้องให้พนักงาน อยู่ ในส่วน สำรอง ด้านล่าง ในกรณีไม่ในส่วน ของ สม จะต้องแก้ไขครั


Iron_wheel attached the following image(s):
time_in.JPG...
bangkok_drc
Posted: Tuesday, November 24, 2009 3:37:19 AM

Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 10/27/2009
Posts: 691
Points: -955
รับทราบครับ
en-drc
Posted: Tuesday, November 24, 2009 6:54:05 AM


Rank: Advanced Member
Groups: exclusive member

Joined: 10/27/2009
Posts: 123
Points: -1,026
Location: นนทบุรี
semot_134
RTS 51 CHP
Posted: Tuesday, November 24, 2009 11:47:00 AM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 10/27/2009
Posts: 374
Points: -1,455
แล้วถ้า ม.ประกาศใช้ไม่เป็นละครับ ทำไงดี (แซวเล่นนะครับ)

ทำไปไม่มีใครเห็น ไม่เป็นไร ยิ่งทำเพื่อคนอื่นมากเท่าไร เราก็ยิ่งรู้ว่าตัวเรามีค่ามากเท่านั้น
rsr38
Posted: Tuesday, November 24, 2009 11:54:11 AM


Rank: Advanced Member
Groups: exclusive member

Joined: 10/27/2009
Posts: 616
Points: -7,779
รับทราบครับ
Iron_wheel
Posted: Tuesday, November 24, 2009 1:15:44 PM


Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 10/27/2009
Posts: 278
Points: -1,013
Location: รังสิต คลอง 1 ธัญญะ
เรียน ช rsr38
กรณีนอกลิงค์ของแก่งคอย ที่มีรายการ ทำขบวน หรือ สัปเปลี่ยน จะต้อง เพิ่มขบวนพิเศษครับ
เช่น จัดสัปเปลี่ยนเลื่อนรถ ก็ต้อง ลงทะเบียน สัปเปลี่ยนเลื่อนรถไว้ แล้ว เพิ่มงานใหม่ ประจำวัน จัดพนักงาน ให้ครบ คู่ เช่นเดียวกับ คนที่รายงานว่า ทำขบวน จะต้อง เพิ่มเป็นขบวนพิเศษ ว่าทำขบวนอะไร แล้วจัดพนักงานให้ครบเช่นกันครับ


Iron_wheel attached the following image(s):
นอกลิงค์.JPG...
Iron_wheel
Posted: Tuesday, November 24, 2009 1:22:41 PM


Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 10/27/2009
Posts: 278
Points: -1,013
Location: รังสิต คลอง 1 ธัญญะ
กดปุ่มเพิ่ม ขบวนพิเศษประจำวัน


Iron_wheel attached the following image(s):
เพิ่มขบวนพิเศษ.JPG...
rsr38
Posted: Tuesday, November 24, 2009 2:22:20 PM


Rank: Advanced Member
Groups: exclusive member

Joined: 10/27/2009
Posts: 616
Points: -7,779
ขอบคุณครับ วันพรุ่งนี้จะดำเนินการได้เต็มรูปแบบครับ
rsr38
Posted: Tuesday, November 24, 2009 3:05:52 PM


Rank: Advanced Member
Groups: exclusive member

Joined: 10/27/2009
Posts: 616
Points: -7,779
ทดลองลงเพิ่มขบวนในช่องเพิ่มงานใหม่แล้ว ปรากฏว่าไม่บันทึกรายการใหม่ลงไป มีอักษรแสดง"การลงเวลาออกต้นทางไม่ถูกต้อง"วันพรุ่งนี้ผมสอบถามมาอีกครั้งหนึ่งครับ (ผมทดลองลงขบวน พ.เปล่า/641 กค. - ปป. - ลบ.) ขบวนรถที่แก่งคอยมักจะล่าช้าและเปลี่ยนแปลงเกือบทุกวัน เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นขบวนรถสินค้าครับ
Iron_wheel
Posted: Tuesday, November 24, 2009 4:14:00 PM


Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 10/27/2009
Posts: 278
Points: -1,013
Location: รังสิต คลอง 1 ธัญญะ
การเพิ่มงานใหม่มักจะผิดพลาด บันทึกไม่ได้เนื่องจาก ใส่เวลาผิด ฟอรเมท
จะต้องใส่ hh:mm เช่น 05:00 ,20:35 เป็นต้นดังตัวอย่าง


Iron_wheel attached the following image(s):
add_job.JPG...
bangkok_drc
Posted: Tuesday, November 24, 2009 4:22:31 PM

Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 10/27/2009
Posts: 691
Points: -955
รบกวน สอบถามนายช่างครับ กรณีเพิ่มงาน ที่มีพนักงานทำการคนเดียว เช่น ขึ้นศาล,ตรวจร่างกายหรืออื่นๆต้องทำอย่างไรครับ
Iron_wheel
Posted: Tuesday, November 24, 2009 5:54:23 PM


Rank: Administration
Groups: Administration

Joined: 10/27/2009
Posts: 278
Points: -1,013
Location: รังสิต คลอง 1 ธัญญะ
กรณีจัดทำหน้าที่อื่น หรือ ภารกิจอื่น ไม่ใช่ทำขบวนให้
ปลดพนักงานจากขบวน มาอยู่ด้านล่าง แล้วเลือก รายการเฉพาะคนเช่น สำรอง เดินทาง ช่วยงาน หรือ ขึ้นศาล


Iron_wheel attached the following image(s):
นอกลิงค์.JPG...
rsr38
Posted: Tuesday, November 24, 2009 8:39:06 PM


Rank: Advanced Member
Groups: exclusive member

Joined: 10/27/2009
Posts: 616
Points: -7,779
พรุ่งนี้นัดกับน้อง ๆ แล้วครับ จะทดลองใหม่ครับ
rsr38
Posted: Wednesday, November 25, 2009 8:16:45 PM


Rank: Advanced Member
Groups: exclusive member

Joined: 10/27/2009
Posts: 616
Points: -7,779
วันนี้ได้ทดลองแล้วครับ แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องกำหนดเวลาต้นทางขบวนรถที่ไม่มีใน ปดร.จึงยังไม่สมบูรณ์ รอให้มีการทดลองระบบในวันที่ 4 ธันวาคม ก่อนนะครับ (ที กค.)
rsr38
Posted: Monday, December 07, 2009 9:24:26 PM


Rank: Advanced Member
Groups: exclusive member

Joined: 10/27/2009
Posts: 616
Points: -7,779
สัปดาห์นี้จะทดลอง ตามที่ได้ทำความเข้าใจที รส.ครับ แล้วจะนำช่างเครื่องใหม่อีก 10 คนเข้าล๊อคใหม่ด้วยครับ
ฉท.10
Posted: Saturday, November 06, 2010 10:15:30 AM

Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 10/27/2009
Posts: 183
Points: -2,104
เรียนท่าน Iron_wheel และผู้เกี่ยวข้อง

หน่วย 10 ฉท.แต้งตั้ง ช.มาใหม่ทั้งสองคน ยังดำเนินการเรื่องนี้ได้ไม่สมบูรณ์
เนื่องจากไม่เคยได้เข้าอบรมการใช้งานมาตั้งแต่แรก
การรับมอบงาน รับช่วงต่อจาก ช.เดิมที่ย้ายไปมีเวลาจำกัดมากครับ
การถ่ายทอดวิธีปฏิบัติไม่ละเอียดพอที่จะดำเนินการต่อยอดได้ทันที
และเท่าที่รับข้อมูลมาก็ไม่ตรงกับที่แขวงอื่นดำเนินการ (ดูจากของ กค.เป็นต้นแบบ)
จึงยังมีอุปสรรคพอสมควรที่จะดำเนินงานได้ถูกต้องตรงวัตถุประสงค์
จึงขอหยุดดำเนินการไว้ก่อน


ในเบื้องต้นที่รับมอบงานนี้ ผมทำหน้าที่จัดประกาศประจำวัน
ถ้าเป็นไปได้ อยากให้มีการจัดประชุม work Shop เรื่องนี้ สำหรับ ช.ใหม่อีกสักครั้ง
หรือหากไม่สามารถจัดได้ และจำเป็นต้องทำ อาจต้องขอไปศึกษาดูงานแขวงที่ดำเนินการได้สมบูรณ์แล้ว


ที่สำคัญกว่าคือ ช่วงนี้ขบวนรถล่าช้าจากผลกระทบการก่อสร้างทางคู่
การพยายามจัดพนักงานที่มีอยู่จำกัด ให้ไปทำขบวนได้ทุกขบวนในแต่ละวัน ก็หมดเวลาแล้ว


งานนอกจากนี้ ยังมีเรื่องสะสางงานเก่า วางแผน พัฒนา ระบบงานใหม่
เกือบทุกงานต้องทำนอกเวลาจึงจะเดินหน้าพัฒนาได้

ยินดีทำ อยากทำทุกเรื่อง แต่ขอเวลาปรับตัว ขอโอกาสศึกษาให้แน่ชัด เพื่อทำให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ครับ


ขอคำชี้แนะด้วย ขอบคุณครับsmiley35

rsr38
Posted: Sunday, November 07, 2010 6:16:57 AM


Rank: Advanced Member
Groups: exclusive member

Joined: 10/27/2009
Posts: 616
Points: -7,779
เรียน อ.อำนาจ ( ช.สรจ.หน่วย 10)
ในส่วนของแขวงแก่งคอยพนักงานจะดูประกาศผ่านอินเตอร์เนตมากกว่า 50 เปอร์เซ็น แต่สิ่งที่ฝ่ายช่างกลควรดำเนินการคือ ให้ดำเนินการต่อไปอย่างไร เพื่อไม่ให้เป็นสูญญากาศเช่นทุกวันนี้ เพราะไม่มีคำสั่งอย่างเป็นทางการในการถือปฏิบัติ แต่ละเขตแขวงฯก็มีปัญหาด้านบุคลากร โดยเฉพาะงานจัดประกาศให้ผ่านแต่ละวันก็เป็นเรื่องที่ยากอยู่แล้ว ในส่วนของหน่วย 10 ถ้ายังไม่เข้าใจการดำเนินการ ผมยินดีให้น้อง ๆที่ช่วยงานดำเนินการให้คำแนะนำครับ ต้องชื่นชมน้องๆที่มาช่วยงานด้านจัดประกาศเก่งกันทุกคนในการลงประกาศผ่านอินเตอร์เนต

bangkok_drc
Posted: Sunday, November 07, 2010 9:07:45 AM

Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 10/27/2009
Posts: 691
Points: -955
semot_179 ขอชื่นชมกับแขวงแก่งคอยครับ ที่ยังสามารถยืนยงจัดประกาศผ่านเน็ตมาได้โดยตลอด ปัจจุบันการจัดประกาศกว่าจะผ่านไปได้แต่ละวัน ยากเย็นแสนเข็ญ ตั้งแต่ 7โมงเช้ายัน4โมงเย็น ไม่มีเวลาที่จะมาลงเน็ตอีกครั้ง นอกจากปรับแต่งโปรแกรมการจัดประกาศให้เป็นรูปแบบของแต่ละแขวงใช้ กระบวนการเสร็จในขั้นตอนเดียว ผู้เขียนโปรแกรมต้องมาศึกษาการจัดประกาศของแต่ละแขวงนั่นแหละครับ
ครฟ.007
Posted: Sunday, November 07, 2010 7:08:14 PM


Rank: Advanced Member
Groups: exclusive member

Joined: 10/27/2009
Posts: 1,816
Points: 3,232
Location: ทุกที่....ที่มีรถไฟไทย.....
<img src=4"> จากประเด็นเรื่องการจัดประกาศที่ไม่คงเส้น คงวา เรื่องนี้ถ้ามองว่ามันคือปัญหา มันก็จะเป็นประเด็นที่หาจุดสิ้นสุดไม่ได้ แต่ถ้ามองมันไม่เป็นปัญหา ทุกอย่างก็จะมีจุดลงตัวของมัน ส่วนตัวมองถ้าต่างมุม ระหว่างเครื่องมือที่ใช้จัดประกาศ กับเนื้อหาในการจัดประกาศ การ Matchig พรจ.กับงาน เราต้องยึดหลักตัวใด ตัวหนึ่งให้เป็นมาตรฐานเอาไว้ ตัวแปรอื่นๆ คือความยืดหยุ่น แต่ทุกอย่างต้องมีกรอบ หรือข้อบังคับ ที่ให้ปฏิบัติได้ แล้วเชื่อว่าทุกอย่างจะอยู่ในวิสัยที่ควบคุมได้ แต่ถ้ายึดเอาความต้องการของคนเป็นที่ตั้ง 100 คน ก็ 100 ปัญหา ความลงตัวก็จะไม่เกิด สุดท้ายเครื่องมือก็จะเป็นจำเลยอย่างเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะจัดด้วยวิธีการอะไร เครื่องมืออะไร ก็ตาม.....

(คนบ้ารถไฟ) ชีวิตเราได้มาขนาดนี้...การรถไฟแห่งประเทศไทยให้มาเกือบครึ่ง..ต่อไปคือการแทนคุณ...


Users browsing this topic
Guest


Forum Jump
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Main Forum RSS : RSS

YAFPro Theme Created by Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by Yet Another Forum.net version 1.9.1.8 (NET v2.0) - 3/29/2008
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
This page was generated in 2.573 seconds.