Welcome Guest Search | Active Topics | Members | Log In

Track Hazard Mapping (THM) Options · View
ครฟ.007
Posted: Monday, June 27, 2011 9:46:08 AM


Rank: Advanced Member
Groups: exclusive member

Joined: 10/27/2009
Posts: 1,816
Points: 3,232
Location: ทุกที่....ที่มีรถไฟไทย.....
Track Hazard Mapping....(THM)

คืออะไร....

ต้องสร้างกันอย่างไร.....

นำไปใช้งานอย่างไร....

แล้ว รฟท.ได้ประโยชน์อย่างไร....

ท่านใดสนใจ ศุกร์นี้พบกันที่ห้องประชุม วซข.บซ. โรงรถจักรบางซื่อ...
smiley44 smiley44 smiley44


อุบัติเหตุห้ามไม่ได้.....แต่เราป้องกัน และควบคุมมันได้....

(คนบ้ารถไฟ) ชีวิตเราได้มาขนาดนี้...การรถไฟแห่งประเทศไทยให้มาเกือบครึ่ง..ต่อไปคือการแทนคุณ...


ม้าน้ำ
Posted: Monday, June 27, 2011 9:51:07 AM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 10/28/2009
Posts: 201
Points: 486
อยากรู้เหมือนกันครับแต่...ไกลจังsemot_133ฃ9
ครฟ.007
Posted: Thursday, July 07, 2011 9:21:15 AM


Rank: Advanced Member
Groups: exclusive member

Joined: 10/27/2009
Posts: 1,816
Points: 3,232
Location: ทุกที่....ที่มีรถไฟไทย.....
semot_179 วันเสาร์ที่ 9 ก.ค.54 สรจ.ธบ. เปิดโครงการนำร่องสายแรกสำหรับ Track Hazard Mapping (THM) ธนบุรี - น้ำตก พบกันที่ห้องประชุม สรจ.ธบ. 9.00 น.สำหรับผู้ที่สนใจ

วกล. ฝากแจ้งข่าว


(คนบ้ารถไฟ) ชีวิตเราได้มาขนาดนี้...การรถไฟแห่งประเทศไทยให้มาเกือบครึ่ง..ต่อไปคือการแทนคุณ...


ครฟ.007
Posted: Sunday, July 10, 2011 1:33:55 PM


Rank: Advanced Member
Groups: exclusive member

Joined: 10/27/2009
Posts: 1,816
Points: 3,232
Location: ทุกที่....ที่มีรถไฟไทย.....
แผนงานของ สรจ.ธบ.คร่าวๆ....ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ID4


ครฟ.007 attached the following image(s):
DSCN0291.JPG
PTHM.JPG(คนบ้ารถไฟ) ชีวิตเราได้มาขนาดนี้...การรถไฟแห่งประเทศไทยให้มาเกือบครึ่ง..ต่อไปคือการแทนคุณ...


rsr38
Posted: Sunday, July 10, 2011 2:00:48 PM


Rank: Advanced Member
Groups: exclusive member

Joined: 10/27/2009
Posts: 616
Points: -7,779
เห็นด้วยกับโครงการนี้เป็นอย่างยิ่ง ในแต่ละพื้นที่ย่อมจะมีจุดเสี่ยงอยู่แล้ว พนักงานรถจักรจะรับรู้โดยสัญชาติญาณ ถ้ามีรูปแบบการป้องกันและการติดตามของคณะทำงานจะลดอุบัติเหตุได้มาก เมื่อผ่านธนบุรีแล้วต้องการให้เขตแขวงฯต่างๆ รับช่วงมาดำเนินการต่อไปจะลดอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงได้ครับ
ครฟ.007
Posted: Monday, July 11, 2011 3:07:13 PM


Rank: Advanced Member
Groups: exclusive member

Joined: 10/27/2009
Posts: 1,816
Points: 3,232
Location: ทุกที่....ที่มีรถไฟไทย.....
การลดความเสี่ยงของเหตุอันตรายระหว่างปฏิบัติงานของพนักงานขับรถจักร

THM มุ่งเน้นที่ 2 มิติสำคัญ คือ

1.คน ต้องค้นหาปัจจัยที่มีความเสี่ยงที่เกิดจากคน (พนักงานขับรถ) จากการศึกษาของ Volvo พบว่าสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุ คือ การง่วงซึม หลับใน และการขาดสมาธิในการขับขี่ (ค้นให้พบแล้ว บริหารจัดการให้ถูกต้อง)

2.เส้นทางของ รฟท. แต่ละทางตอน ผู้เกี่ยวข้องต้องกำหนดจุดที่มีความเสี่ยงในเรื่องของอุบัติเหตุให่ได้ (มุ่งเน้นให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมให้มากที่สุด มนุษย์จะยอมรับสิ่งที่เขาได้ค้นพบด้วยตัวเองเสมอ) เบื้องต้นจะมุ่งเน้นไปที่บริเวณทางตัดก่อน โดยการจัดลำดับความเสี่ยง ดังนี้

2.1 ทางตัดเสมอระดับ ชนิดไม่มีเครื่องกั้น

2.2 ทางตัด ชนิดลักผ่าน

2.3 ทางตัด ชนิดมีเครื่องกั้นอัตโนมัติ

THM จะให้ความสำคัญกับ 2 ส่วนที่ว่า เป็นอันดับต้นๆ และเป็นเครื่องมือที่สามารถ Matching คน กับจุดเสี่ยงอันตรายของเส้นทาง และการตอบสนองของพนักงานในขณะปฏิบัติงานได้อย่างลงตัวที่สุด และเป็นกุศโลบายในการปลูกฝังเรื่องของความปลอดภัยให้ซึมลึกเข้าไปอยู่ใน DNA ของพนักงาน แล้ววันข้างหน้าเราจะเชื่อว่าเหตุที่ไม่พึงประสงค์มันจะลดลง....และนั้นคือการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการนั้นเอง...


(คนบ้ารถไฟ) ชีวิตเราได้มาขนาดนี้...การรถไฟแห่งประเทศไทยให้มาเกือบครึ่ง..ต่อไปคือการแทนคุณ...


ครฟ.007
Posted: Monday, July 11, 2011 3:34:16 PM


Rank: Advanced Member
Groups: exclusive member

Joined: 10/27/2009
Posts: 1,816
Points: 3,232
Location: ทุกที่....ที่มีรถไฟไทย.....
การสร้างบรรยากาศเรื่องความปลอดภัย (Safety Talk) ของพนักงานรถจักร ควบคู่กับการทำ THM

การไม่เกิดอุบัติเหตุเป็นการลดต้นทุนวิธีการหนึ่ง คำพูดนี้คงไม่มีใครกล้าที่จะปฏิเสธ เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นทำให้มีแต่ความสูญเสีย ทั้งชีวิต ทรัพย์สิน โอกาสในการนำล้อเลื่อนไปหารายได้มาจุนเจือองค์กร ดังนั้นการปฏิบัติงานแบบไม่มีอุบัติเหตุ จึงต้องเป็นยอดปราถนาของพนักงาน หน่วยงานนั้นๆ....... Safety Talk เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สร้างบรรยากาศให้พนักงานตระหนักเรื่องความปลอดภัยอยู่เสมอ โดยการพูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในหมู่พนักงานด้วยกัน ก่อนการออกไปปฏิบัติงาน แนวทางพวกนี้คนที่จะต้องช่วยสร้าง หรือทำให้มี คือ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับนั้นเอง แต่ต้องเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมมากกว่าการสั่งการให้ทำ ถ้าทำได้พนักงานก็จะเกิดความระมัดระวังมากขึ้น และส่งผลให้อุบัติเหตุลดลงตามมานั้นเอง......
<img src=4">

นี่คือการใช้ทฤษฏี Y สำหรับการบริหารจัดการพนักงาน และเป็นการเรียกพลังที่ฝั่งอยู่ในตัวพนักงานออกมาใช้ ช่วงต้นๆ ทฤษฏี X อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ควบคู่กันไป และเชื่อว่าถ้าได้ผล ทฤษฏี X จะลดลงแบบไม่รู้ตัว...
smiley36


semot_128 ตัวอย่างการสนทนาถาม -ตอบ CEO ของ JPN. "นครสวรรค์ตั้งประเสริฐ"

ถาม : ค่าใช้จ่ายด้านรถที่เกิดอุบัติเหตุ มีการปรับแผนให้ลดลงอย่างไร

ตอบ : มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องมาหารือ พูดคุย ตักเตือน และให้ความรู้กับ พขร. เรื่องการใช้สมาธิ การมีสติในการขับขี่ มีการทบทวนตลอดเวลา หน้า ฝน หนาว ร้อน ต้องขับอย่างไรให้ปลอดภัย และมุ่งเน้นให้ระมัดระวังในด้านไหนบ้าง มีกรอบเวลา ดูแลพนักงานขับรถที่ชัดเจน ไม่ทำแบบไฟไหม้ฟาง เพราะมันไม่สะท้อนเรื่องความความปลอดภัยแบบยั่งยืน และที่สำคัญภาระต้นทุนในการดำเนินงานตกเป็นขององค์กรเต็มๆ พนักงานไม่ได้มีส่วนร่วมอะไร ความจงรักภักดีกับองค์กรก็จะไม่เกิด....

(คนบ้ารถไฟ) ชีวิตเราได้มาขนาดนี้...การรถไฟแห่งประเทศไทยให้มาเกือบครึ่ง..ต่อไปคือการแทนคุณ...


เบียร์ ปากน้ำโพ
Posted: Wednesday, July 13, 2011 12:25:35 AM


Rank: Advanced Member
Groups: exclusive member

Joined: 10/27/2009
Posts: 630
Points: 1,521
Location: เมืองสี่แคว ประเทศสยาม
สวัสดีครับ ห่างหายไปจากการโพสมาพอสมควร ได้แต่ติดตามอ่านข่าวอยู่เป็นประจำ พอดีว่าได้รู้จักกับเครื่องมือที่ชื่อ THM แล้วคิดว่ามันมีประโยชน์กับพนักงานรถจักร ผมก็เลยลองทำเป็นไฟล์วีดีโอเอามาให้รับชมกันดูครับ กับการกำหนดจุดอันตรายบนเส้นทางรถไฟ ซึ่งด้วยภารกิจที่รัดตัวตอนนี้ ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ มีเวลาทำอันน้อยนิดเองครับ ประกอบกับฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจซักเท่าไหร่


http://www.youtube.com/watch?v=oHJbcWIoh-M


THM เส้นทางช่วง ปากน้ำโพ ช่องแค บนขบวน 632 นะครับ

รถไฟ....รักได้ แต่รักให้ถูกที่ถูกทาง...แล้วจะร้องว่า The Best

ครฟ.007
Posted: Wednesday, July 13, 2011 9:03:29 AM


Rank: Advanced Member
Groups: exclusive member

Joined: 10/27/2009
Posts: 1,816
Points: 3,232
Location: ทุกที่....ที่มีรถไฟไทย.....
semot_179 นี่คือสิ่งที่คาดหวัง....อะไรคือการต่อยอดต่อจากนี้....วัตถุประสงค์ และเป้าหมายเป็นทิศทางเดียวกันแล้ว การใช้สื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย อยู่ที่การพิจารณา และการเน้นย้ำให้ถี่ขึ้น วันข้างหน้าจะซึมลึกลงไปในตัวของ พรจ.โดยอัตโนมัติ ฝ่ายการช่างกลมุ่งใช้ทฤษฏี Groupthink ในการดำเนินงาน แล้วจะเชื่อว่าเหตุอันตราย ณ จุดเสี่ยงต่างๆ จะลดลง....


เพิ่มการเอาใจใส่....คือเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน

(คนบ้ารถไฟ) ชีวิตเราได้มาขนาดนี้...การรถไฟแห่งประเทศไทยให้มาเกือบครึ่ง..ต่อไปคือการแทนคุณ...


DEADMAN
Posted: Wednesday, July 13, 2011 9:21:39 AM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 10/27/2009
Posts: 878
Points: 2,469
สุดยอดครับ ถ้าทุกเส้นทางมีการเตรียมพร้อมในเรื่องนี้ ก็จะเป็นประโยชน์กับ รฟท มากๆครับ
semot_179 semot_179 semot_179

if you care enough for the living make a better place for you & for me
ครฟ.007
Posted: Wednesday, July 13, 2011 9:49:42 AM


Rank: Advanced Member
Groups: exclusive member

Joined: 10/27/2009
Posts: 1,816
Points: 3,232
Location: ทุกที่....ที่มีรถไฟไทย.....
semot_128 comment facebook นี้น่าสนใจ....


หัวหน้าหน่วยธุรกิจการซ่อมบำรุง wrote:
ก็ได้แสดงความคิดเห็นบนวิดีโอ "THM เส้นทางรถไฟ "

Kris Slingchaitawat เขียน "เยี่ยมมาก ขอให้ร่วมกันทำให้ครบทุกเส้นทาง ทั้งทางขึ้นและทางล่อง โชคดีที่ฝ่ายการช่างกลยังมีคนที่มีฝีมืออยู่อีกมาก"

(คนบ้ารถไฟ) ชีวิตเราได้มาขนาดนี้...การรถไฟแห่งประเทศไทยให้มาเกือบครึ่ง..ต่อไปคือการแทนคุณ...


ครฟ.007
Posted: Monday, July 18, 2011 9:08:52 AM


Rank: Advanced Member
Groups: exclusive member

Joined: 10/27/2009
Posts: 1,816
Points: 3,232
Location: ทุกที่....ที่มีรถไฟไทย.....
ครฟ.007 wrote:
แผนงานของ สรจ.ธบ.คร่าวๆ....ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ID4semot_128 ID 4 กับ ID 5 ของ สรจ.ธบ. ไม่ทราบมีความคืบหน้าอย่างไรแล้วบ้าง....

(คนบ้ารถไฟ) ชีวิตเราได้มาขนาดนี้...การรถไฟแห่งประเทศไทยให้มาเกือบครึ่ง..ต่อไปคือการแทนคุณ...


ม้าน้ำ
Posted: Tuesday, July 19, 2011 7:16:31 PM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 10/28/2009
Posts: 201
Points: 486
สายใต้ช่วงหาดใหญ่-สุไหงโกลกเมื่อปีที่แล้วเคยมีการถ่ายทำไว้ ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะส่งให้นายที่ส่วนกลางไปแล้ว นะครับ
ครฟ.007
Posted: Wednesday, July 20, 2011 8:45:00 AM


Rank: Advanced Member
Groups: exclusive member

Joined: 10/27/2009
Posts: 1,816
Points: 3,232
Location: ทุกที่....ที่มีรถไฟไทย.....
ม้าน้ำ wrote:
สายใต้ช่วงหาดใหญ่-สุไหงโกลกเมื่อปีที่แล้วเคยมีการถ่ายทำไว้ ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะส่งให้นายที่ส่วนกลางไปแล้ว นะครับแล้วเขาได้บอกมั๊ย...ว่าเอาไปใช้ประโยชน์อะไร
smiley33

semot_128 เมื่อวานฟังข่าว ช่วงบ่ายๆ 953 อัดเอารถนักเรียนแถวๆ ทุ่งลุง ทางตัดที่ว่าเป็นชนิดใดครับ....

(คนบ้ารถไฟ) ชีวิตเราได้มาขนาดนี้...การรถไฟแห่งประเทศไทยให้มาเกือบครึ่ง..ต่อไปคือการแทนคุณ...


ครฟ.007
Posted: Wednesday, July 20, 2011 9:25:34 AM


Rank: Advanced Member
Groups: exclusive member

Joined: 10/27/2009
Posts: 1,816
Points: 3,232
Location: ทุกที่....ที่มีรถไฟไทย.....
เทคนิคการวิเคราะห์ เพื่อค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุ
การสอบสวนอุบัติเหตุ คือ วิธีการค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดของการ
เกิดอุบัติเหตุเพื่อนำผลมาวิเคราะห์หาสาเหตุพื้นฐานและนำไปสู่มาตรการป้องกัน

การสอบสวนอุบัติเหตุมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อค้นหาสาเหตุพื้นฐานของการเกิดอุบัติเหตุและหาทางป้องกัน

2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์อุบัติเหตุ

3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยต่าง ๆ วางแผนงาน ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้
เหมาะสม ปรับปรุงการทำงานที่ไม่ปลอดภัย ปรับปรุงสภาพที่เป็นอันตราย ข้อมูลสำหรับหัวหน้างานในการสอนงาน
เกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการป้องกันอุบัติเหตุ ต่างๆให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

4. นำแนวทางขยายผลในการควบคุมงานที่มีลักษณะคล้ายกัน

5. ใช้ประเมินผลของความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันอุบัติเหตุที่มีอยู่


(คนบ้ารถไฟ) ชีวิตเราได้มาขนาดนี้...การรถไฟแห่งประเทศไทยให้มาเกือบครึ่ง..ต่อไปคือการแทนคุณ...


ครฟ.007
Posted: Wednesday, July 20, 2011 11:51:32 AM


Rank: Advanced Member
Groups: exclusive member

Joined: 10/27/2009
Posts: 1,816
Points: 3,232
Location: ทุกที่....ที่มีรถไฟไทย.....
การป้องกันอุบัติเหตุ (Accident Preventive)

วิธีการป้องกันอุบัติเหตุมีหลายวิธี ดังนี้

1. โดยการออกกฎโรงงาน( regulation ) ให้มาตรฐานการทำงาน แนวทางการปฏิบัติ การทดสอบ การดำเนิน การและ หน้าที่ปฏิบัติต่าง ๆ ที่ถูกต้องและปลอดภัยในโรงงาน

2. โดยการจัดทำมาตรฐาน ( standardization ) กำหนดมาตรฐานของโครงสร้าง เครื่องจักรกล และขั้นตอน การ ปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายในโรงงานให้สอดคล้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุ

3. โดยการตรวจสอบ ( inspection ) เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของคนงาน

4. โดยการทำวิจัยทางเทคนิค ( technical research ) เป็นการศึกษาวิจัยคุณสมบัติของวัสดุต่าง ๆ โครงสร้างการใช้ งานของเครื่องจักรต่าง ๆ

5. โดยการวิจัยทางการแพทย์ ( medical research ) เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับร่างกาย คนงานและความ สัมพันธ์ระหว่างสภาวะ ที่เหมาะสมกับสภาพความพร้อมของร่างกาย ในการทำงาน

6. โดยการวิจัยทางจิตวิทยา ( psychological research ) ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง จิตใจคน งาน กับการ เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

7. โดยการวิจัยทางสถิติ ( statistical research ) เป็นการศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลและวิจัยหาแนวโน้ม ของการเกิด อุบัติเหตุและจุด ที่มี การเกิดอุบัติเหตุได้มากที่สุด

8. โดยการให้การศึกษา( education ) โดยการสอนวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ในหมาวิทยาลัย และโรงงาน อุตสาหกรรม

9. โดยการฝึกอบรม ( training ) โดยการอบรมคนงานทุกคนที่เข้ารับหน้าที่เพื่อให้มีการทำงานที่ปลอดภัยที่สุด


(คนบ้ารถไฟ) ชีวิตเราได้มาขนาดนี้...การรถไฟแห่งประเทศไทยให้มาเกือบครึ่ง..ต่อไปคือการแทนคุณ...


ครฟ.007
Posted: Wednesday, July 20, 2011 12:04:28 PM


Rank: Advanced Member
Groups: exclusive member

Joined: 10/27/2009
Posts: 1,816
Points: 3,232
Location: ทุกที่....ที่มีรถไฟไทย.....
จิตวิทยาพนักงานเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ

ทุกคนไม่อยากจะประสบอุบัติเหตุ แต่ทุกคนก็เลี่ยงที่จะต้องมีความยุ่งยากในการทำงาน เพียงเพื่อให้มีความปลอดภัยขึ้นเท่านั้น จึงได้เสนอแนวการวิเคราะห์สาเหตุ ที่อยู่เบื้องหลังเหตุผลที่ทำให้คนงานส่วนใหญ่ พาตนเองเข้าสู่อันตราย จากอุบัติเหตุ ดังนี้

1. ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มักเกิดกับคนงานที่ไม่ผ่านโรงเรียนอาชีวศึกษามาก่อนหรือผ่านมาแต่ก็ไม่ได้รับการสอนในหลักสูตร ว่าด้วยความปลอดภัย และเมื่อเข้าทำงานไม่ได้รับการฝึกฝนที่เพียงพอ

2. สภาพแวดล้อมที่เลวร้าย อาจจำแนกออกเป็น 2 อย่างคือ ทางด้านร่างกาย และจิตใจ ทางด้านร่างกายพนักงานทำงาน ภายใต้ความร้อน มากเกินไป หนาวเกินไป เสียงดังและอากาศไม่บริสุทธิ์ มีแนวโน้มจะก่ออุบัติเหตุได้ง่ายทาง ด้านสภาพจิตใจ ของพนักงานที่เกิดจากความขัดแย้งของเพื่อนร่วมงานกับหัวหน้างานหรือถูกเร่งรัดกดดันให้เร่งงานย่อมก่ออันตราย ได้มาก

3. สภาพเศรษฐกิจบีบรัด ในรายการที่ต้องจ่ายค่าแรงตามปริมาณการผลิต พนักงานทุกคนย่อมพยายามเร่งผลผลิตของตนเอง ให้สูงที่สุด เท่าที่จะทำได้ อะไรก็ตามที่ขัดขวางการทำงานให้ช้าลงย่อมถูกพนักงานละทิ้งไป

4. การปกครองบังคับบัญชาที่บกพร่อง หน่วยงานที่นายจ้างและกลุ่มผู้บริหาร ทำตัวให้แยกออกจากพนักงานและมีความขัดแย้งกัน จนต้องปกครองกัน ด้วยฐานอำนาจ และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เคร่งครัดจนทำให้พนักงานส่วนใหญ่เป็นปฏิปักษ์ต่อฝ่ายบริหาร ย่อมมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้มากขึ้น

6. ความประมาทของพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่มีประสบการณ์ หรือ มีความชำนาญมาแล้ว จะมีความเชื่อมั่นในฝีมือและความเก่งของตนเองมากๆ และมักปฏิเสธที่จะทำงานตามระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด และการใช้เครื่องจักรกลให้ถูกวิธี พวกเขาจะหลีกเลี่ยง และเลือกที่จะเสี่ยง หรือลุ้นเอาสำหรับการทำงาน โดยมองข้ามเรื่องของเหตุอันตราย

7. ความจำเจของงานมากเกินไป บางคนชอบงานแปลกใหม่ เมื่อต้องทำงานในหน้าที่ที่จำเจก็เกิดความเบื่อหน่าย และขาดความสนใจ ไม่มีสมาธิ เป็นผลให้ เกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างรุนแรงได้(คนบ้ารถไฟ) ชีวิตเราได้มาขนาดนี้...การรถไฟแห่งประเทศไทยให้มาเกือบครึ่ง..ต่อไปคือการแทนคุณ...


ครฟ.007
Posted: Wednesday, July 20, 2011 12:13:22 PM


Rank: Advanced Member
Groups: exclusive member

Joined: 10/27/2009
Posts: 1,816
Points: 3,232
Location: ทุกที่....ที่มีรถไฟไทย.....
หลักการ 3E ในการป้องกันอุบัติเหตุ

ในการเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานอย่างมีประสิทธฺภาพนั้น ต้องยึดหลักการ 3E ได้แก่

Engineering (วิศวกรรมศาสตร์)คือการใช้ความรู้ทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ในการคำนวณและออกแบบเคริองจักรเครื่องมือ ที่มีสภาพการใช้งานที่ปลอดภัยที่สุด

Education (การศึกษา)คือการให้การศึกษาหรือการฝึกอบรมและแนะนำคนงาน หัวหน้างานตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและการเสริมสร้างความปลอดภัยภายในโรงงาน

Enforcement (การออกกฎบังคับ )คือการกำหนดวิธีการทำงานอย่างปลอดภัย และมาตรฐานควบคุมบังคับให้คนงานปฏิบัติตาม เป็นระ เบียบปฏิบัติที่จะต้องประกาศให้ทราบทั่วกันหากผู้ใดฝาฝืนก็จะถูกลงโทษ
ปล. การให้ความสำคัญและเน้นหนักที่ E ตัวไหน การใช้หลัก 3 E ต้องนำทั้งวิชาการด้านวิศวกรรม Engineering การให้การอบรม แก่พนักงาน Education และการออก กฏ ข้อบังคับ Enforcement มาดำเนินการพร้อมกันอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงาน จึงจะเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันเหตุอันตรายที่ไม่พึงประสงค์ และการเสริมสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานทุกๆ คน
(คนบ้ารถไฟ) ชีวิตเราได้มาขนาดนี้...การรถไฟแห่งประเทศไทยให้มาเกือบครึ่ง..ต่อไปคือการแทนคุณ...


ม้าน้ำ
Posted: Wednesday, July 20, 2011 5:57:56 PM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 10/28/2009
Posts: 201
Points: 486
ครฟ.007 wrote:
เมื่อวานฟังข่าว ช่วงบ่ายๆ 953 อัดเอารถนักเรียนแถวๆ ทุ่งลุง ทางตัดที่ว่าเป็นชนิดใดครับ....ทางลักผ่านไม่มีเครื่องกั้น มีแต่ป้ายทางหลวงครับ
DEADMAN
Posted: Wednesday, July 20, 2011 6:05:17 PM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 10/27/2009
Posts: 878
Points: 2,469
ทางผ่านที่ว่า ก็มีแค่ป้ายเตือน(ที่ไม่มีใครสนใจ)นั่นแหล่ะครับ
สภาพแวดล้อม ก็ไม่มีหญ้า หรือต้นไม้บดบังเลย สะดวกต่อการสังเกตุทั้งคนขับรถยนต์และคนขับรถไฟ
แต่ที่ทราบๆกันก็คือ คนขับรถยนต์มักประมาท กะจะขับผ่านทางรถไฟอย่างเดียว โดยไม่ฉุกคิดอะไรเลยครับ
สงสารเด็กนักเรียนตัวเล็กๆครับ ดีที่ไม่เจ็บมากนัก แต่คนขับรถตู้นี่สิครับ น่าจะsmile05 smile05 จริงๆ

CAT 4306 ก็คงทำ 36 เข้า กท ไปแล้วนะครับ ไม่เสียหายมาก ...

if you care enough for the living make a better place for you & for me
Users browsing this topic
Guest


Forum Jump
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Main Forum RSS : RSS

YAFPro Theme Created by Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by Yet Another Forum.net version 1.9.1.8 (NET v2.0) - 3/29/2008
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
This page was generated in 2.556 seconds.