ระบบควบคุมการเดินรถจากศูนย์กลาง
ระบบอาณัติสัญญาณเบื้องต้น
ระบบตอนอัตโนมัติ
สัญญาณอัตโนมัติแสดงท่าห้าม
สัญญาณอัตโนมัติชำรุดหรืองดใช้
สัญญาณเข้าเขตนอก เข้าเขตในชำรุดหรืองดใช้
สัญญาณออก ,ออกอันนอกชำรุดหรืองดใช้
หยุดล้ำสัญญาณอัตโนมัติในท่าห้าม
หยุดล้ำสัญญาณเข้าเขตนอก  เข้าเขตใน
หยุดล้ำสัญญาณออก ออกอันนอก 
การเปลี่ยนทางเดินขบวนรถ
นำรถจักรช่วยรถชำรุดในตอนอัตโนมัติ
จำเป็นต้องถอยขบวนรถ
รถพ่วงหลุดในตอน
การเดินรถแบบตอนสมบูรณ์
การเดินขบวนรถแรกเข้าตอนอัตโนมัติ
การเดินขบวนรถสองตามเข้าไปในตอนอัตโนมัติ
ตอนขัดข้องจากสัญญาณ
ตอนขัดข้องจากวงจรไฟตอน
คลิ๊กดูเนื้อเรื่อง
ขดร.ที่เกี่ยวข้องกับ CTC
คณะทำงาน CTC

คณะทำงาน Knowledge Management

ฝ่ายการช่างกล  การรถไฟแห่งประเทศไทย