เอกสารอ้างอิง คู่มือเทคนิครถจักร ALSTHOM ศูนย์ลากเลื่อน ฝ่ายการช่างกล
    
ดูคำอธิบายการทำงานของระบบห้ามล้อ 28 L TWIN ( คลิ๊ก )
 
 
 


จัดทำโดย...

คณะทำงาน Knowledge Management ฝ่ายการช่างกล