ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ MTU ของรถจักรอัลสตอม
รายละเอียดด้านเทคนิค
ที่ตั้งอุปกรณ์
ระบบน้ำหล่อเย็น
ระบบน้ำมันหล่อลื่น
ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งาน


       เครื่องยนต์ MTU ถูกติดตั้งกับรถจักร
  อัลสตอม หมายเลข 4140 เป็นคันแรก ที่
  โรงงานมักกะสันMTU รุ่น 16 V 4000R 41R

 

      เครื่องยนต์ MTU

การรถไฟ ฯ  ได้สั่งซื้อจากบริษัท MTU
ประเทศสหพันธรัฐเยอรมันนี เป็นมูลค่าประมาณ เครื่องละ 23 ล้านบาทในปี พศ.2550 จำนวน 5 เครื่อง เพื่อมาทดแทน เครืองยนต์ Pielstick ของรถจักรอัลสตอม  เครื่องที่ชำรุดใช้การไม่ได้ เนื่องจากใช้งานมานาน

รายละเอียดเกี่ยวกับคำแนะนำในการใช้และ
ซ่อมดูแลรักษาเครื่องยนต์ ทางบริษัท ฯ  กำลังทดลองและคาดว่าจะอบรมให้กับพนักงาน ของการรถไฟ ฯ เร็วๆ นี้

            รถจักร 4140 ทดลอง LOAD ที่โรงรถจักรดีเซลบางซื่อ เมื่อ 22 ต.ค.51 ก่อนนำไปทดลองวิ่งระยะไกลจากกรุงเทพ ไปเชียงใหม่
โดยมีเจ้าหน้าที่ของการรถไฟ ฯ  กับบริษัทฯ  ร่วมกันเดินทางควบคุมไปด้วย ในวันที่ 30 - 31 ต.ค.51  เป็นการทดลองครั้งแรก และจะทดลองติดตั้งเครื่องยนต์ MTU กับรถจักรคันอื่นๆ ต่อไปจนครบทั้ง 5 คัน    ซึ่งจำนวน 5 คันนี้ คือรถจักรเลขที่ 4140  ,4146, 4150 ,4224 และ 4404
 
การนับสูบเครื่องยนต์ MTU

คณะทำงาน Knowledge Management ฝ่ายการช่างกล  

 Fax.022204524 Tel.8242254  tandast@hotmail.com