เอกสารอ้างอิง คู่มือเทคนิครถจักร ALSTHOM ศูนย์ลากเลื่อน ฝ่ายการช่างกล , ข้อมูล : ถนอม ฮวยขันธ์ , เชิดสกุล บัวขาว , สุวรรณ์ หอมสิน
รายการจำเพาะ ( specification )
วงจร small compressor
วงจรน้ำมันเชื้อเพลิง
วงจรน้ำมันหล่อลื่่นเครื่องยนต์
วงจรน้ำระบายความร้อน BT
วงจรน้ำระบายความร้อน HT
การทำงานของพัดลมระบายความร้อนของน้ำ
วงจร Turbo Charger
วงจรสตาร์ทเครื่องยนต์
วงจรเร่งรอบและลดรอบเครื่องยนต์
วงจรไฟลง Traction Motor (TM)
วงจร Vigilance
ระบบห้ามล้อ 28 - LV -1
ระบบห้ามล้อ 28 - L - TWIN
ระบบห้ามล้อรุ่นดัดแปลง
หน้าที่อุปกรณ์ที่ควรรู้
ระบบ Safety Device
ปัญหาแก้ไขข้อขัดข้อง


เครื่องบันทึกความเร็ว ติดตั้งอยู่ห้องขับ 1

 

            

 

                การนับเพลาล้อรถจักร
            การนับเพลาล้อรถจักร   ให้ถือหลักเริ่มต้น นับจากห้อง บังคับการ 1 ( cab 1 )  ซึ่งสำหรับ รถจักรอัลสตอม   มีวิธีสังเกต ห้องบังคับการ 1 จากการมีเครื่องบันทึกความเร็ว หรืออยู่ใกล้ห้อง อุปกรณ์ลมบังคับการ
           เพลาล้อที่ 3  จะมีอุปกรณ์วัดความเร็ว เรียกว่า  Transmitter  ติดตั้งอยู่ด้วย

การนับสูบเครื่องยนต์
MTU ที่ใช้กับรถจักร
อัลสตอมที่ติดตั้งใหม่กับ
รถจักรเลขที่ 4140 และ
4146

การนับสูบเครื่องยนต์รถจักร  ALSTHOM

    ถือหลักหันหน้าเข้าเครื่องยนต์ด้านส่งกำลังประธานออก
( ALTERNATOR หรือ ALTP ) เริ่มนับสูบที่ 1 จากซ้ายมือ
ไปจนสุด แล้วเริ่มนับจากขวามือไปจนสุดอีก
       ส่วนเครื่องยนต์รุ่นใหม่ๆ  ของรถจักรอัลสตอม เริ่มจะมี ีการติดตั้งใช้งานกันบ้างแล้ว การนับสูบอาจจะไม่เหมือน กับเครื่องยนต์รุ่นแรกที่มากับตัวรถ เช่น เครื่องยนต์  Ganz , MTU ,CAT
ต้องดูรายละเอียดเป็นเรื่องๆ ไป ก็แล้วกัน

 

การนับแคร่รถจักร

1. นับแคร่ที่อยู่ใกล้  ห้องบังคับการ 1 เป็นแคร่ทีี่ 1
2. นับแคร่ที่อยู่ใกล้ ห้องบังคับการ 2 เป็นแคร่ที่ 2


ห้องขับ 2 ห้องขับ 1

  ( สังเกตติดกับตู้ไฟฟ้า )              แคร่ 2                                                    แคร่ 1                      ( สังเกตใกล้ห้องรังผึ้ง )

 


จัดทำโดย...

คณะทำงาน Knowledge Management ฝ่ายการช่างกล