GEA.
4523 - 4560
                           เอกสารอ้างอิง: ความรู้ทั่วไปรถจักรดีเซลไฟฟ้า รุ่นเลขที่ 4523 - 4560     โดย...สิทธิพงษ์ พรมลา  พศ.2539

          เหมาะสำหรับ พนักงานรถจักร
เพราะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  ข้อมูลทางเทคนิคและเนื้อหาทั้งหมด นี้้้ทางคณะทำงาน KM.ได้อ้างอิงจาก เทคนิิคการแก้ไขรถจักร   GEA. ของ JICA. ตามแผนการฝึกอบรมของฝ่าย
การช่างกล      รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. เป็นรถจักรซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดซื้อจาก
บริษัท GENERAL ELECTRIC COMPANY ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 38 คัน
สร้างในปี พ.ศ.2538 - 2539  
       รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. ติดตั้งเครื่องยนต์ -  เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประธาน  จำนวน     2 เครื่อง  จ่ายกำลังไฟฟ้ามอเตอร์ลากจูงซึ่งติดตั้งอยู่บนแคร่     Co - Co
6 ลูก  มอเตอร์ แ่ต่ละลูกจะขับเพลาล้อ โดยอัตราเฟืองล้อต่อเฟืองขับมอเตอร์   90/17 ขับเคลื่อนรถจักรความเร็วสูงสุดไม่เกิน 100 กม./ ชม.
     เครื่องยนต์ดีเซลต่อคัน
มีจำนวน 2 เครื่อง
แรงม้าต่อเครื่อง 1,100 HP.
MODEL CUMMINS KTA 50-L
รอบเดินเบา 700 RPM.
COMPRESSION RATIO 14.5 :1
TURBO CHARGER - HOLSET
HC5A x  2
พัดลมรังผึ้งขับด้วยมอเตอร์  AC-
MOTOR  5 KS
นับสูบเครื่องยนต์ ( คลิ๊ก )

   

ระบบห้ามล้อลมอัด  WABCO 26 L
คอมเพรสเซอร์      KNORR W 450/1
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์  ( ABB MOTOR)
                           KB/10  -  180 L

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประธาน 
(Main Alternator )  5  GMG 200
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอุปกรณ์ช่วย
(Auxiliary ALT.)  5 GMG 200
มอเตอร์ลากจูง (Traction Motor )  GE-792
พัดลมระบายความร้อนอุปกรณ์ใช้มอเตอร์ขับ
AC MOTOR  5 K  320

หลักการทำงานของอุปกรณ์จ่ายไฟ ( คลิ๊ก )


น้ำหนักรถจักร 90 ตัน
ความยาวจากขอพ่วงถึงขอพ่วง
19335  มิลลิเมตร

    ความจุ
   ถังน้ำมันเชื้อเพลิง   4540 ลิตร
    น้ำระบายความร้อน/เครื่อง 397  ลิตร
      น้ำมันเครื่องยนต์ / เครื่อง 212  ลิตร
ทราย      500  ลิตรโต๊ะบังคับการในห้องขับ พขร.

 


  

 คณะทำงาน Knowledge Management ฝ่ายการช่างกล  

 Fax.022204524 Tel.8242254  tandast@hotmail.com