<>เอกสารอ้างอิง  โครงการฝึกอบรมพนักงานเทคนิค  ตามโครงการ JICA โดย สิทธิพงษ์ พรมลา , สมพร บญนวล


Parking Brake
มอเตอร์สตาร์ท 2 ลูกต่อ 1 เครื่องยนต์
ใช้ไฟ DC.64 Volts

 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประธาน ( Main
Alternator ) ชนิดกระแสสลับ  มี
exciter สำหรับจ่ายกระแสเข้า Field
ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประธานอยู่ในตัว
เดียวกัน  จึงไ่ม่ต้องใช้แปรงถ่าน

เหมาะสำหรับพนักงานเทคนิคและพนักงานรถจักร ศึกษาไว้ปฏิบัติงาน  

      รถจักรดีเซลไฟฟ้า ฮิตาฉิ รุ่นเลขที่่ 4501 - 4522 เป็นรถจักรดีเซลซึ่งการรถไฟ
จัดซื้อตามสัญญาเลขที่ 4765/1991 จำนวน 22 คัน สร้างโดยบริษัท Hitachi Ltd.
ที่โรงงานิโตะ ประเทศญี่ปุ่น เริ่มทำการสร้างรถในสายการผลิตของโรงงานประมาณ
เดือนตุลาคม 2535 กำหนดแล้วเสร็จครบถ้วนประมาณเดือนตุลาคม 2536 และรถจักร
4 คันแรก ( 4501 - 4504 ) กำหนดส่งเรือถึงประเทศไทยประมาณเดือน กรกฎาคม
2536 รถจักรราคา 85 ล้านบาทต่อ 1 คัน

     เครื่องยนต์ดีเซลต่อคัน   มีจำนวน 2 เครื่อง
แรงม้าต่อเครื่อง 
2,900 PS HP.(2,861 HP.)
MODEL KTTA -50-L  1800 X 2
รอบเดินเบา 700 RPM.
รอบสูงสุด 
1800 RPM.
Type :
เครื่องยนต์ดีเซล 4  จังหวะ เครื่อง V60
          C 16 สูบ   two stage  
turbocharger
          and aftercooled

 ระบบห้ามล้อลมอัด westinghouse 28-LAAV-1
คอมเพรสเซอร์      Knorr - Bremse,Germany
type : W450/150-3
capacity : 3200 ลิตร/ นาที       ที่ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์ 1800 รอบ/ นาที

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประธาน (Main Alternator )
HE 43477-04 NR
Continous rating :  950 KVA, 1800 rpm
455 V, 1935 A.

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอุปกรณ์ช่วย(Auxiliary ALT.)
Power out put : 6 KVA, 75  V
มอเตอร์ลากจูง (Traction Motor ) 
Continous rating : 263 kw., 455 V,645 A

พัดลมระบายความร้อน TM
Type :  5 L TEH,Turbo fan, belt driven

Exciter
Driver control desk : โต๊ะบังคับการพนักงานขับรถ
น้ำหนักรถจักร 90 ตัน
น้ำหนักกดเพลา 15 ตัน
ความยาวจากขอพ่วงถึงขอพ่วง
19900 มิลลิเมตร
ความเร็วสูงสุด  100 กม./ ชม.

ความจุ
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง 5000 ลิตร
น้ำัมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ :
265 ลิตรต่อเครื่อง
น้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์:
375 ลิตรต่อเครื่อง
ทราย : 500 ลิตร
แบตเตอรี่ 32 cell , 64 Volts

 MVR ( Main Voltage Regulator)
ทำหน้าที่ควบคุมการจ่ายกำลังไฟ
ฟ้าของ Main Alternator และ Aux.
Generator


 คณะทำงาน Knowledge Management ฝ่ายการช่างกล  

 Fax.022204524 Tel.8242254  tandast@hotmail.com